โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 3 2 3 0 30
ร้อยละ 5.00 % 7.50 % 5.00 % 7.50 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 7 7 9 4 2 102
ร้อยละ 5.34 % 5.34 % 6.87 % 3.05 % 1.53 % 77.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 9 10 11 7 2 132
ร้อยละ 5.26 % 5.85 % 6.43 % 4.09 % 1.17 % 77.19 %

171 : 9 , 10 , 11 , 7 , 2 , 132...5.26 , 5.85 , 6.43 , 4.09 , 1.17 , 77.19 = 39 : 22.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 22.81%

Powered By www.thaieducation.net