โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 3 1 7 1 0 30
ร้อยละ 7.14 % 2.38 % 16.67 % 2.38 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 9 3 40 3 0 99
ร้อยละ 5.84 % 1.95 % 25.97 % 1.95 % 0.00 % 64.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 1 0 23 0 0 43
ร้อยละ 1.49 % 0.00 % 34.33 % 0.00 % 0.00 % 64.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 263 คน
จำนวน(คน) 13 4 70 4 0 172
ร้อยละ 4.94 % 1.52 % 26.62 % 1.52 % 0.00 % 65.40 %

196 : 12 , 4 , 47 , 4 , 0 , 129...6.12 , 2.04 , 23.98 , 2.04 , 0.00 , 65.82 = 67 : 34.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 263 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 34.60%

Powered By www.thaieducation.net