โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 7 0 3 0 3 32
ร้อยละ 15.56 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 6.67 % 71.11 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 7 0 13 4 4 51
ร้อยละ 8.86 % 0.00 % 16.46 % 5.06 % 5.06 % 64.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 14 0 16 4 7 83
ร้อยละ 11.29 % 0.00 % 12.90 % 3.23 % 5.65 % 66.94 %

124 : 14 , 0 , 16 , 4 , 7 , 83...11.29 , 0.00 , 12.90 , 3.23 , 5.65 , 66.94 = 41 : 33.06
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 33.06%

Powered By www.thaieducation.net