โรงเรียนอนุบาลไทรงาม (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
180
จำนวน(คน) 14 8 17 0 0 141
ร้อยละ 7.78 % 4.44 % 9.44 % 0.00 % 0.00 % 78.33 %
ระดับประถมศึกษา
583
จำนวน(คน) 29 45 90 0 0 419
ร้อยละ 4.97 % 7.72 % 15.44 % 0.00 % 0.00 % 71.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 763 คน
จำนวน(คน) 43 53 107 0 0 560
ร้อยละ 5.64 % 6.95 % 14.02 % 0.00 % 0.00 % 73.39 %

763 : 43 , 53 , 107 , 0 , 0 , 560...5.64 , 6.95 , 14.02 , 0.00 , 0.00 , 73.39 = 203 : 26.61
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 763 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 203 คน คิดเป็นร้อยละ 26.61%

Powered By www.thaieducation.net