โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 10 3 3 0 0 17
ร้อยละ 30.30 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 51.52 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 6 22 21 1 0 6
ร้อยละ 10.71 % 39.29 % 37.50 % 1.79 % 0.00 % 10.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 16 25 24 1 0 23
ร้อยละ 17.98 % 28.09 % 26.97 % 1.12 % 0.00 % 25.84 %

89 : 16 , 25 , 24 , 1 , 0 , 23...17.98 , 28.09 , 26.97 , 1.12 , 0.00 , 25.84 = 66 : 74.16
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 74.16%

Powered By www.thaieducation.net