โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 2 4 3 2 5
ร้อยละ 0.00 % 12.50 % 25.00 % 18.75 % 12.50 % 31.25 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 0 0 16 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 34.78 % 0.00 % 0.00 % 65.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 คน
จำนวน(คน) 0 2 20 3 2 35
ร้อยละ 0.00 % 3.23 % 32.26 % 4.84 % 3.23 % 56.45 %

62 : 0 , 2 , 20 , 3 , 2 , 35...0.00 , 3.23 , 32.26 , 4.84 , 3.23 , 56.45 = 27 : 43.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 43.55%

Powered By www.thaieducation.net