โรงเรียนวัดสัปรสเทศ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 17
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 73.91 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 1 0 10 4 1 61
ร้อยละ 1.30 % 0.00 % 12.99 % 5.19 % 1.30 % 79.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 3 0 14 4 1 78
ร้อยละ 3.00 % 0.00 % 14.00 % 4.00 % 1.00 % 78.00 %

100 : 3 , 0 , 14 , 4 , 1 , 78...3.00 , 0.00 , 14.00 , 4.00 , 1.00 , 78.00 = 22 : 22.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00%

Powered By www.thaieducation.net