โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 6 2 1 1 0 22
ร้อยละ 18.75 % 6.25 % 3.13 % 3.13 % 0.00 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 15 4 8 2 1 88
ร้อยละ 12.71 % 3.39 % 6.78 % 1.69 % 0.85 % 74.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 21 6 9 3 1 110
ร้อยละ 14.00 % 4.00 % 6.00 % 2.00 % 0.67 % 73.33 %

150 : 21 , 6 , 9 , 3 , 1 , 110...14.00 , 4.00 , 6.00 , 2.00 , 0.67 , 73.33 = 40 : 26.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67%

Powered By www.thaieducation.net