โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 0 4 0 2 21
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 13.79 % 0.00 % 6.90 % 72.41 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 13 2 32 3 0 68
ร้อยละ 11.02 % 1.69 % 27.12 % 2.54 % 0.00 % 57.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 6 0 8 0 0 30
ร้อยละ 13.64 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 68.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 21 2 44 3 2 119
ร้อยละ 10.99 % 1.05 % 23.04 % 1.57 % 1.05 % 62.30 %

147 : 15 , 2 , 36 , 3 , 2 , 89...10.20 , 1.36 , 24.49 , 2.04 , 1.36 , 60.54 = 58 : 39.46
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 37.70%

Powered By www.thaieducation.net