โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ (สพป.บุรีรัมย์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุดาพร (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 0 1 3 0 33
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.70 % 8.11 % 0.00 % 89.19 %
ระดับประถมศึกษา
220
จำนวน(คน) 2 0 17 3 0 198
ร้อยละ 0.91 % 0.00 % 7.73 % 1.36 % 0.00 % 90.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 3 0 2 2 0 45
ร้อยละ 5.77 % 0.00 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 86.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 309 คน
จำนวน(คน) 5 0 20 8 0 276
ร้อยละ 1.62 % 0.00 % 6.47 % 2.59 % 0.00 % 89.32 %

257 : 2 , 0 , 18 , 6 , 0 , 231...0.78 , 0.00 , 7.00 , 2.33 , 0.00 , 89.88 = 26 : 10.12
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 309 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 10.68%

Powered By www.thaieducation.net