โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 12 1 9 1 4 52
ร้อยละ 15.19 % 1.27 % 11.39 % 1.27 % 5.06 % 65.82 %
ระดับประถมศึกษา
284
จำนวน(คน) 22 9 60 4 34 155
ร้อยละ 7.75 % 3.17 % 21.13 % 1.41 % 11.97 % 54.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 363 คน
จำนวน(คน) 34 10 69 5 38 207
ร้อยละ 9.37 % 2.75 % 19.01 % 1.38 % 10.47 % 57.02 %

363 : 34 , 10 , 69 , 5 , 38 , 207...9.37 , 2.75 , 19.01 , 1.38 , 10.47 , 57.02 = 156 : 42.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 363 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 156 คน คิดเป็นร้อยละ 42.98%

Powered By www.thaieducation.net