โรงเรียนบ้านน้ำหมัน (สพป.เลย เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุทธิพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 5
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 4 5 4 0 0 27
ร้อยละ 10.00 % 12.50 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 67.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 48 คน
จำนวน(คน) 6 5 5 0 0 32
ร้อยละ 12.50 % 10.42 % 10.42 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %

48 : 6 , 5 , 5 , 0 , 0 , 32...12.50 , 10.42 , 10.42 , 0.00 , 0.00 , 66.67 = 16 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 48 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net