โรงเรียนบ้านยายจั่น (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 5 10 3 3 1 39
ร้อยละ 8.20 % 16.39 % 4.92 % 4.92 % 1.64 % 63.93 %
ระดับประถมศึกษา
233
จำนวน(คน) 11 15 48 4 1 154
ร้อยละ 4.72 % 6.44 % 20.60 % 1.72 % 0.43 % 66.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 294 คน
จำนวน(คน) 16 25 51 7 2 193
ร้อยละ 5.44 % 8.50 % 17.35 % 2.38 % 0.68 % 65.65 %

294 : 16 , 25 , 51 , 7 , 2 , 193...5.44 , 8.50 , 17.35 , 2.38 , 0.68 , 65.65 = 101 : 34.35
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 294 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 101 คน คิดเป็นร้อยละ 34.35%

Powered By www.thaieducation.net