โรงเรียนวัดแกลงบน (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 34
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 94.44 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 1 0 2 0 3 74
ร้อยละ 1.25 % 0.00 % 2.50 % 0.00 % 3.75 % 92.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 48
ร้อยละ 1.92 % 1.92 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 3 1 4 1 3 156
ร้อยละ 1.79 % 0.60 % 2.38 % 0.60 % 1.79 % 92.86 %

116 : 2 , 0 , 2 , 1 , 3 , 108...1.72 , 0.00 , 1.72 , 0.86 , 2.59 , 93.10 = 8 : 6.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14%

Powered By www.thaieducation.net