โรงเรียนวัดโบสถ์ (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
179
จำนวน(คน) 4 0 3 4 3 165
ร้อยละ 2.23 % 0.00 % 1.68 % 2.23 % 1.68 % 92.18 %
ระดับประถมศึกษา
743
จำนวน(คน) 18 6 35 20 39 625
ร้อยละ 2.42 % 0.81 % 4.71 % 2.69 % 5.25 % 84.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 922 คน
จำนวน(คน) 22 6 38 24 42 790
ร้อยละ 2.39 % 0.65 % 4.12 % 2.60 % 4.56 % 85.68 %

922 : 22 , 6 , 38 , 24 , 42 , 790...2.39 , 0.65 , 4.12 , 2.60 , 4.56 , 85.68 = 132 : 14.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 922 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 132 คน คิดเป็นร้อยละ 14.32%

Powered By www.thaieducation.net