โรงเรียนวัดเชียงราก (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 13
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 3 2 17 1 0 53
ร้อยละ 3.95 % 2.63 % 22.37 % 1.32 % 0.00 % 69.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.13 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 4 2 25 1 0 92
ร้อยละ 3.23 % 1.61 % 20.16 % 0.81 % 0.00 % 74.19 %

93 : 4 , 2 , 20 , 1 , 0 , 66...4.30 , 2.15 , 21.51 , 1.08 , 0.00 , 70.97 = 27 : 29.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 25.81%

Powered By www.thaieducation.net