โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 0 5 3 2 14
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 19.23 % 11.54 % 7.69 % 53.85 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 3 0 16 5 7 30
ร้อยละ 4.92 % 0.00 % 26.23 % 8.20 % 11.48 % 49.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 5 0 21 8 9 44
ร้อยละ 5.75 % 0.00 % 24.14 % 9.20 % 10.34 % 50.57 %

87 : 5 , 0 , 21 , 8 , 9 , 44...5.75 , 0.00 , 24.14 , 9.20 , 10.34 , 50.57 = 43 : 49.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 49.43%

Powered By www.thaieducation.net