โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง) (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 4 1 2 0 0 16
ร้อยละ 17.39 % 4.35 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 69.57 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 5 0 17 0 0 62
ร้อยละ 5.95 % 0.00 % 20.24 % 0.00 % 0.00 % 73.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 9 1 19 0 0 78
ร้อยละ 8.41 % 0.93 % 17.76 % 0.00 % 0.00 % 72.90 %

107 : 9 , 1 , 19 , 0 , 0 , 78...8.41 , 0.93 , 17.76 , 0.00 , 0.00 , 72.90 = 29 : 27.10
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 27.10%

Powered By www.thaieducation.net