โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 9 1 2 7 0 17
ร้อยละ 25.00 % 2.78 % 5.56 % 19.44 % 0.00 % 47.22 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 1 1 26 3 0 90
ร้อยละ 0.83 % 0.83 % 21.49 % 2.48 % 0.00 % 74.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 0 1 10 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 2.33 % 23.26 % 0.00 % 0.00 % 74.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 10 3 38 10 0 139
ร้อยละ 5.00 % 1.50 % 19.00 % 5.00 % 0.00 % 69.50 %

157 : 10 , 2 , 28 , 10 , 0 , 107...6.37 , 1.27 , 17.83 , 6.37 , 0.00 , 68.15 = 50 : 31.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50%

Powered By www.thaieducation.net