โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 43
ร้อยละ 4.26 % 2.13 % 2.13 % 0.00 % 0.00 % 91.49 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 2 3 4 1 1 127
ร้อยละ 1.45 % 2.17 % 2.90 % 0.72 % 0.72 % 92.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 67
ร้อยละ 1.39 % 2.78 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 93.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 257 คน
จำนวน(คน) 5 6 7 1 1 237
ร้อยละ 1.95 % 2.33 % 2.72 % 0.39 % 0.39 % 92.22 %

185 : 4 , 4 , 5 , 1 , 1 , 170...2.16 , 2.16 , 2.70 , 0.54 , 0.54 , 91.89 = 15 : 8.11
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 257 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.78%

Powered By www.thaieducation.net