โรงเรียนวัดวังกะจับ (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 9
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 5 0 1 0 0 68
ร้อยละ 6.76 % 0.00 % 1.35 % 0.00 % 0.00 % 91.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 86
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 6 0 2 1 0 163
ร้อยละ 3.49 % 0.00 % 1.16 % 0.58 % 0.00 % 94.77 %

86 : 6 , 0 , 2 , 1 , 0 , 77...6.98 , 0.00 , 2.33 , 1.16 , 0.00 , 89.53 = 9 : 10.47
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.23%

Powered By www.thaieducation.net