โรงเรียนอนุบาลบางระจัน (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 6 1 23 7 24 15
ร้อยละ 7.89 % 1.32 % 30.26 % 9.21 % 31.58 % 19.74 %
ระดับประถมศึกษา
283
จำนวน(คน) 9 17 60 26 77 94
ร้อยละ 3.18 % 6.01 % 21.20 % 9.19 % 27.21 % 33.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 359 คน
จำนวน(คน) 15 18 83 33 101 109
ร้อยละ 4.18 % 5.01 % 23.12 % 9.19 % 28.13 % 30.36 %

359 : 15 , 18 , 83 , 33 , 101 , 109...4.18 , 5.01 , 23.12 , 9.19 , 28.13 , 30.36 = 250 : 69.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 359 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 250 คน คิดเป็นร้อยละ 69.64%

Powered By www.thaieducation.net