โรงเรียนบ้านเขายายกะตา (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 2 0 1 0 18
ร้อยละ 8.70 % 8.70 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 6 4 7 1 0 97
ร้อยละ 5.22 % 3.48 % 6.09 % 0.87 % 0.00 % 84.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
85
จำนวน(คน) 8 0 9 0 0 68
ร้อยละ 9.41 % 0.00 % 10.59 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 16 6 16 2 0 183
ร้อยละ 7.17 % 2.69 % 7.17 % 0.90 % 0.00 % 82.06 %

138 : 8 , 6 , 7 , 2 , 0 , 115...5.80 , 4.35 , 5.07 , 1.45 , 0.00 , 83.33 = 23 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 17.94%

Powered By www.thaieducation.net