โรงเรียนวัดหนามแดง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 7 0 1 0 0 16
ร้อยละ 29.17 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 14 0 16 0 0 67
ร้อยละ 14.43 % 0.00 % 16.49 % 0.00 % 0.00 % 69.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 21 0 17 0 0 83
ร้อยละ 17.36 % 0.00 % 14.05 % 0.00 % 0.00 % 68.60 %

121 : 21 , 0 , 17 , 0 , 0 , 83...17.36 , 0.00 , 14.05 , 0.00 , 0.00 , 68.60 = 38 : 31.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40%

Powered By www.thaieducation.net