โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.70 % 4.35 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 8 0 3 3 0 39
ร้อยละ 15.09 % 0.00 % 5.66 % 5.66 % 0.00 % 73.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 8 0 5 4 0 59
ร้อยละ 10.53 % 0.00 % 6.58 % 5.26 % 0.00 % 77.63 %

76 : 8 , 0 , 5 , 4 , 0 , 59...10.53 , 0.00 , 6.58 , 5.26 , 0.00 , 77.63 = 17 : 22.37
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 22.37%

Powered By www.thaieducation.net