โรงเรียนวัดหนามแดง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 0 2 7 0 11
ร้อยละ 13.04 % 0.00 % 8.70 % 30.43 % 0.00 % 47.83 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 12 2 15 15 0 54
ร้อยละ 12.24 % 2.04 % 15.31 % 15.31 % 0.00 % 55.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 15 2 17 22 0 65
ร้อยละ 12.40 % 1.65 % 14.05 % 18.18 % 0.00 % 53.72 %

121 : 15 , 2 , 17 , 22 , 0 , 65...12.40 , 1.65 , 14.05 , 18.18 , 0.00 , 53.72 = 56 : 46.28
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 46.28%

Powered By www.thaieducation.net