โรงเรียน บ้านกระเดื่อง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 10
ร้อยละ 21.43 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 8 6 5 3 5 20
ร้อยละ 17.02 % 12.77 % 10.64 % 6.38 % 10.64 % 42.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 11 6 6 3 5 30
ร้อยละ 18.03 % 9.84 % 9.84 % 4.92 % 8.20 % 49.18 %

61 : 11 , 6 , 6 , 3 , 5 , 30...18.03 , 9.84 , 9.84 , 4.92 , 8.20 , 49.18 = 31 : 50.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 50.82%

Powered By www.thaieducation.net