รายงานภาวะทุพโภชนาการวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ยังไม่ได้รับการตรวจ

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ  สพป.ขอนแก่น เขต 3
2.  โรงเรียนบ้านโนนคร้อ  สพป.ชัยภูมิ เขต 3
3.  โรงเรียนบ้านปางหินฝน  สพป.เชียงใหม่ เขต 6
4.  โรงเรียนบ้านวังชุมพร  สพป.นครสวรรค์ เขต 2
5.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
6.  โรงเรียนบ้านวารไพรศรี  สพป.สุรินทร์ เขต 1
7.  โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)  สพป.สุรินทร์ เขต 1
8.  โรงเรียนบ้านเปรียง  สพป.สุรินทร์ เขต 1
9.  โรงเรียนวัดพรุศรี  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
10.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
11.  โรงเรียนวัดเขาทอง  สพป.พัทลุง เขต 1
12.  โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ)  สพป.พัทลุง เขต 1

Powered By www.thaieducation.net