รายงานภาวะทุพโภชนาการวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ยังไม่ได้รับการตรวจ

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)  สพป.สมุทรสาคร

Powered By www.thaieducation.net