รายงานภาวะทุพโภชนาการวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ที่ยังไม่ได้รับการตรวจ

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนอ่าวลึก  สพป.กระบี่
2.  โรงเรียนวัดกะเปียด  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
3.  โรงเรียนบ้านหนองค่าย  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
4.  โรงเรียนบ้านสวายจีก  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
5.  โรงเรียนบ้านมะค่า  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
6.  โรงเรียนบ้านบุหนองเทา  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
7.  โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
8.  โรงเรียนบ้านง้าง  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
9.  โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
10.  โรงเรียนบ้านหนองระนาม  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
11.  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
12.  โรงเรียนวัดบ้านรุน  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
13.  โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
14.  โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
15.  โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
16.  โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
17.  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
18.  โรงเรียนบ้านแสงอรุณ  สพป.บึงกาฬ
19.  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ  สพป.บึงกาฬ
20.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง  สพป.บึงกาฬ
21.  โรงเรียนบ้านหนองพันทา  สพป.บึงกาฬ
22.  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่  สพป.บึงกาฬ
23.  โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร  สพป.บึงกาฬ
24.  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู  สพป.บึงกาฬ
25.  โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์  สพป.บึงกาฬ
26.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)  สพป.บึงกาฬ
27.  โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์  สพป.บึงกาฬ
28.  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง  สพป.หนองคาย เขต 2
29.  โรงเรียนบ้านพะทาย  สพป.นครพนม เขต 2
30.  โรงเรียนบ้านคําสว่าง  สพป.นครพนม เขต 2
31.  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร  สพป.นครพนม เขต 2
32.  โรงเรียนบ้านโพนขาว  สพป.นครพนม เขต 2
33.  โรงเรียนบ้านโพน  สพป.นครพนม เขต 2
34.  โรงเรียนบ้านนาคํา  สพป.นครพนม เขต 2
35.  โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก  สพป.นครพนม เขต 2
36.  โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก  สพป.นครพนม เขต 2
37.  โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย  สพป.นครพนม เขต 2
38.  โรงเรียนบ้านดอนแดง  สพป.นครพนม เขต 2
39.  โรงเรียนบ้านดอนแดง  สพป.นครพนม เขต 2
40.  โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง  สพป.นครพนม เขต 2
41.  โรงเรียนบ้านคําไฮ  สพป.นครพนม เขต 2
42.  โรงเรียนบ้านค้อ  สพป.นครพนม เขต 2
43.  โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่  สพป.นครพนม เขต 2
44.  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส  สพป.นครพนม เขต 2
45.  โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม  สพป.นครพนม เขต 2
46.  โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต  สพป.นครพนม เขต 2
47.  โรงเรียนบ้านนาหนองบก  สพป.นครพนม เขต 2
48.  โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)  สพป.นครพนม เขต 2
49.  โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์  สพป.นครพนม เขต 2
50.  โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก  สพป.นครพนม เขต 2
51.  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง  สพป.นครพนม เขต 2
52.  โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว  สพป.นครพนม เขต 2
53.  โรงเรียนบ้านรามราช  สพป.นครพนม เขต 2
54.  โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)  สพป.นครพนม เขต 2
55.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)  สพป.นครพนม เขต 2
56.  โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี  สพป.นครพนม เขต 2
57.  โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)  สพป.นครพนม เขต 2
58.  โรงเรียนบ้านบุ่ง  สพป.นครพนม เขต 2
59.  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ  สพป.นครพนม เขต 2
60.  โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี  สพป.นครพนม เขต 2

Powered By www.thaieducation.net