รายงานภาวะทุพโภชนาการวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ยังไม่ได้รับการตรวจ

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
2.  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
3.  โรงเรียนวัดกะทิง  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
4.  โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
5.  โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
6.  โรงเรียนบ้านหนองโสน  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
7.  โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
8.  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
9.  โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
10.  โรงเรียนบ้านพระครูน้อย  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
11.  โรงเรียนบ้านสระคูณ  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
12.  โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
13.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
14.  โรงเรียนบ้านนาบัว  สพป.นครพนม เขต 1

Powered By www.thaieducation.net