รายงานภาวะทุพโภชนาการวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ยังไม่ได้รับการตรวจ

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
2.  โรงเรียนวัดบ้านรุน  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
3.  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
4.  โรงเรียนบ้านมะค่า  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
5.  โรงเรียนบ้านตะเคียน  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
6.  โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
7.  โรงเรียนบ้านโพนขาว  สพป.นครพนม เขต 2
8.  โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว  สพป.นครพนม เขต 2
9.  โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี  สพป.นครพนม เขต 2
10.  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ  สพป.นครพนม เขต 2

Powered By www.thaieducation.net