รายงานภาวะทุพโภชนาการวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ยังไม่ได้รับการตรวจ

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี  สพป.นครพนม เขต 2
2.  โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว  สพป.นครพนม เขต 2
3.  โรงเรียนบ้านโพนขาว  สพป.นครพนม เขต 2

Powered By www.thaieducation.net