รายงานภาวะทุพโภชนาการวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ยังไม่ได้รับการตรวจ

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนวัดโคกยาง  สพป.กระบี่
2.  โรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ  สพป.ขอนแก่น เขต 1
3.  โรงเรียนบ้านดงเก่า  สพป.ขอนแก่น เขต 1
4.  โรงเรียนบ้านเลิง  สพป.ขอนแก่น เขต 1
5.  โรงเรียนบ้านโคกแปะ  สพป.ขอนแก่น เขต 1
6.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง  สพป.บึงกาฬ
7.  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ  สพป.บึงกาฬ
8.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง  สพป.บึงกาฬ
9.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)  สพป.บึงกาฬ
10.  โรงเรียนบ้านหนองหมู  สพป.บึงกาฬ
11.  โรงเรียนบ้านนาต้อง  สพป.บึงกาฬ
12.  โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ  สพป.บึงกาฬ
13.  โรงเรียนบ้านคำแวง  สพป.บึงกาฬ
14.  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ  สพป.บึงกาฬ
15.  โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
16.  โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
17.  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกิน  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
18.  โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
19.  โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
20.  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
21.  โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
22.  โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
23.  โรงเรียนบ้านลาด  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
24.  โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
25.  โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
26.  โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
27.  โรงเรียนบ้านแค  สพป.นครพนม เขต 2

Powered By www.thaieducation.net