รายงานภาวะทุพโภชนาการวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ที่ยังไม่ได้รับการตรวจ

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ  สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2.  โรงเรียนบ้านคลองเมือง  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
3.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
4.  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
5.  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
6.  โรงเรียนบ้านโคกแปะ  สพป.ขอนแก่น เขต 1
7.  โรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ  สพป.ขอนแก่น เขต 1
8.  โรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา  สพป.ขอนแก่น เขต 1
9.  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา  สพป.ขอนแก่น เขต 3
10.  โรงเรียนบ้านโนนแดง  สพป.ขอนแก่น เขต 3
11.  โรงเรียนบ้านโนนกราด  สพป.ขอนแก่น เขต 3
12.  โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์  สพป.ขอนแก่น เขต 3
13.  โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ  สพป.ขอนแก่น เขต 3
14.  โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู  สพป.ขอนแก่น เขต 3
15.  โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี  สพป.ขอนแก่น เขต 3
16.  โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)  สพป.ขอนแก่น เขต 3
17.  โรงเรียนบ้านหนองกาว  สพป.ขอนแก่น เขต 3
18.  โรงเรียนบ้านทางขวาง  สพป.ขอนแก่น เขต 3
19.  โรงเรียนบ้านดอนชาด  สพป.ขอนแก่น เขต 3
20.  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ  สพป.ขอนแก่น เขต 3
21.  โรงเรียนชุมชนวังหิน  สพป.ขอนแก่น เขต 3
22.  โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่  สพป.ขอนแก่น เขต 3
23.  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206  สพป.ขอนแก่น เขต 3
24.  โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์  สพป.ขอนแก่น เขต 3
25.  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)  สพป.ขอนแก่น เขต 5
26.  โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร  สพป.ขอนแก่น เขต 5
27.  โรงเรียนบ้านเขาตาว  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
28.  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง  สพป.อ่างทอง
29.  โรงเรียนบ้านหนองไร่  สพป.ระยอง เขต 1
30.  โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน  สพป.ระยอง เขต 1
31.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง  สพป.ระยอง เขต 1
32.  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง  สพป.ระยอง เขต 1
33.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8  สพป.ระยอง เขต 1
34.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10  สพป.ระยอง เขต 1
35.  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู  สพป.ระยอง เขต 1
36.  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา  สพป.ระยอง เขต 1
37.  โรงเรียนวัดมาบชลูด  สพป.ระยอง เขต 1
38.  โรงเรียนวัดห้วงหิน  สพป.ระยอง เขต 1
39.  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง  สพป.ระยอง เขต 1
40.  โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน  สพป.ระยอง เขต 1
41.  โรงเรียนวัดเนินพระ  สพป.ระยอง เขต 1
42.  โรงเรียนวัดในไร่  สพป.ระยอง เขต 1
43.  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม  สพป.ระยอง เขต 1
44.  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม  สพป.ระยอง เขต 1
45.  โรงเรียนวัดกระเฉท  สพป.ระยอง เขต 1
46.  โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
47.  โรงเรียนบ้านดอนปอ  สพป.บึงกาฬ
48.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)  สพป.บึงกาฬ
49.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง  สพป.บึงกาฬ
50.  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ  สพป.บึงกาฬ
51.  โรงเรียนบ้านหนองแวง  สพป.บึงกาฬ
52.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง  สพป.บึงกาฬ
53.  โรงเรียนบ้านหนองหมู  สพป.บึงกาฬ
54.  โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา  สพป.บึงกาฬ
55.  โรงเรียนบ้านนาต้อง  สพป.บึงกาฬ
56.  โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ  สพป.บึงกาฬ
57.  โรงเรียนบ้านคลองเค็ม  สพป.บึงกาฬ
58.  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ  สพป.บึงกาฬ
59.  โรงเรียนบ้านคำแวง  สพป.บึงกาฬ
60.  โรงเรียนบ้านห้วยเชือมใต้  สพป.บึงกาฬ
61.  โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
62.  โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
63.  โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
64.  โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
65.  โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
66.  โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่  สพป.นครพนม เขต 1
67.  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร  สพป.นครพนม เขต 1
68.  โรงเรียนบ้านข่า  สพป.นครพนม เขต 2
69.  โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย  สพป.นครพนม เขต 2
70.  โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา  สพป.ลำปาง เขต 1
71.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1  สพป.ลำปาง เขต 1
72.  โรงเรียนบ้านปงวัง  สพป.ลำปาง เขต 1
73.  โรงเรียนบ้านบุญนาค  สพป.ลำปาง เขต 1
74.  โรงเรียนบ้านสัน  สพป.ลำปาง เขต 1
75.  โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย  สพป.ลำปาง เขต 1
76.  โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล  สพป.ลำปาง เขต 1
77.  โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์  สพป.ลำปาง เขต 1
78.  โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา  สพป.ลำปาง เขต 1
79.  โรงเรียนวัดสบจาง  สพป.ลำปาง เขต 1
80.  โรงเรียนศึกษาลัย  สพป.พิษณุโลก เขต 2
81.  โรงเรียนวัดปลวกง่าม  สพป.พิษณุโลก เขต 2
82.  โรงเรียนวัดตายม  สพป.พิษณุโลก เขต 2
83.  โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช  สพป.พัทลุง เขต 2
84.  โรงเรียนบ้านน้ำตก  สพป.พัทลุง เขต 2
85.  โรงเรียนบ้านควนประกอบ  สพป.พัทลุง เขต 2
86.  โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)  สพป.พัทลุง เขต 2
87.  โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน  สพป.พัทลุง เขต 2
88.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  สพป.พัทลุง เขต 2
89.  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร  สพป.พัทลุง เขต 2
90.  โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)  สพป.พัทลุง เขต 2
91.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)  สพป.พัทลุง เขต 2
92.  โรงเรียนวัดไทรพอน  สพป.พัทลุง เขต 2
93.  โรงเรียนวัดโคกตะเคียน  สพป.พัทลุง เขต 2
94.  โรงเรียนวัดโตนด  สพป.พัทลุง เขต 2
95.  โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)  สพป.พัทลุง เขต 2
96.  โรงเรียนวัดแหลมดินสอ  สพป.พัทลุง เขต 2
97.  โรงเรียนวัดแหลมจองถนน  สพป.พัทลุง เขต 2
98.  โรงเรียนวัดหวัง  สพป.พัทลุง เขต 2
99.  โรงเรียนวัดปัณณาราม  สพป.พัทลุง เขต 2
100.  โรงเรียนวัดพรุพ้อ  สพป.พัทลุง เขต 2
101.  โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์  สพป.พัทลุง เขต 2
102.  โรงเรียนมิตรมวลชน 1  สพป.พัทลุง เขต 2
103.  โรงเรียนปากพะยูน  สพป.พัทลุง เขต 2
104.  โรงเรียนบ้านเกาะหมาก  สพป.พัทลุง เขต 2
105.  โรงเรียนบ้านเกาะเสือ  สพป.พัทลุง เขต 2
106.  โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน  สพป.พัทลุง เขต 2

Powered By www.thaieducation.net