รายงานภาวะทุพโภชนาการวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ยังไม่ได้รับการตรวจ

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา  สพป.ขอนแก่น เขต 1
2.  โรงเรียนบ้านโนนแต้  สพป.ขอนแก่น เขต 1
3.  โรงเรียนบ้านโคกแปะ  สพป.ขอนแก่น เขต 1
4.  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สพป.ขอนแก่น เขต 1
5.  โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง  สพป.ขอนแก่น เขต 1
6.  โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  สพป.ขอนแก่น เขต 1
7.  โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร  สพป.ขอนแก่น เขต 1
8.  โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี)  สพป.ขอนแก่น เขต 3
9.  โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ  สพป.ขอนแก่น เขต 3
10.  โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์  สพป.ขอนแก่น เขต 3
11.  โรงเรียนบ้านโนนกราด  สพป.ขอนแก่น เขต 3
12.  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว  สพป.ขอนแก่น เขต 3
13.  โรงเรียนบ้านโนนแดง  สพป.ขอนแก่น เขต 3
14.  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา  สพป.ขอนแก่น เขต 3
15.  โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)  สพป.ขอนแก่น เขต 3
16.  โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี  สพป.ขอนแก่น เขต 3
17.  โรงเรียนบ้านหนองกาว  สพป.ขอนแก่น เขต 3
18.  โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์  สพป.ขอนแก่น เขต 3
19.  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206  สพป.ขอนแก่น เขต 3
20.  โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่  สพป.ขอนแก่น เขต 3
21.  โรงเรียนชุมชนวังหิน  สพป.ขอนแก่น เขต 3
22.  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ  สพป.ขอนแก่น เขต 3
23.  โรงเรียนบ้านดอนชาด  สพป.ขอนแก่น เขต 3
24.  โรงเรียนบ้านทางขวาง  สพป.ขอนแก่น เขต 3
25.  โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร  สพป.ขอนแก่น เขต 5
26.  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)  สพป.ขอนแก่น เขต 5
27.  โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
28.  โรงเรียนบ้านข่า  สพป.นครพนม เขต 2
29.  โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย  สพป.นครพนม เขต 2
30.  โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้  สพป.ปัตตานี เขต 2
31.  โรงเรียนวัดนิคมสถิต  สพป.ปัตตานี เขต 2
32.  โรงเรียนบ้านเกาะจัน  สพป.ปัตตานี เขต 2
33.  โรงเรียนบ้านศาลาสอง  สพป.ปัตตานี เขต 2
34.  โรงเรียนบ้านระแว้ง  สพป.ปัตตานี เขต 2
35.  โรงเรียนบ้านประจัน  สพป.ปัตตานี เขต 2
36.  โรงเรียนบ้านบราโอ  สพป.ปัตตานี เขต 2
37.  โรงเรียนบ้านตุปะ  สพป.ปัตตานี เขต 2
38.  โรงเรียนบ้านดูวา  สพป.ปัตตานี เขต 2
39.  โรงเรียนต้นพิกุล  สพป.ปัตตานี เขต 2
40.  โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ  สพป.ปัตตานี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net