รายงานภาวะทุพโภชนาการวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ยังไม่ได้รับการตรวจ

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171  สพป.จันทบุรี เขต 1
2.  โรงเรียนบ้านบัวยาง  สพป.พิจิตร เขต 1

Powered By www.thaieducation.net