รายงานภาวะทุพโภชนาการวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ยังไม่ได้รับการตรวจ

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ)  สพป.พัทลุง เขต 1

Powered By www.thaieducation.net