สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ id school : 3279
 2.กลางหมื่นสงเคราะห์ id school : 3219
 3.กาฬสินธุ์พิทยาสัย id school : 3224
 4.กุดครองวิทยาคาร id school : 3387
 5.กุดลิงวิทยาคม id school : 3320
 6.กุดอ้อประชานุสรณ์ ยุบแล้ว DELETE id school : 3266
 7.กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา id school : 3274
 8.ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ id school : 3225
 9.ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา id school : 3288
 10.ค้อจารย์วิทยา id school : 3380
 11.คอนเรียบอนุกูล id school : 3271
 12.ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว id school : 3253
 13.คำคาราษฎร์บำรุง id school : 3351
 14.คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ id school : 3356
 15.คำประถมนิคมสงเคราะห์ id school : 3340
 16.คำปลาฝาโนนชัย id school : 3228
 17.คำหุ่งราษฎร์บำรุง id school : 3375
 18.คำแคนราษฎร์วิทยา id school : 3365
 19.คำแคนวิทยา id school : 3339
 20.คำโพนคำม่วงวิทยา id school : 3234
 21.คำโพนทองราษฎร์นิยม id school : 3292
 22.คำไผ่สงเคราะห์ id school : 3269
 23.ชุมชนนาจารย์วิทยา id school : 3232
 24.ชุมชนนามะเขือวิทยา id school : 3329
 25.ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) id school : 3335
 26.ชุมชนนาเรียงวิทยาคม id school : 3322
 27.ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา id school : 3341
 28.ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ id school : 3297
 29.ชุมชนหนองสอวิทยาคาร id school : 3262
 30.ชุมชนแก้งคำวิทยา id school : 3337
 31.ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ id school : 3308
 32.ดงน้อยวิทยา id school : 3357
 33.ดงน้อยสงเคราะห์ id school : 3276
 34.ดงพยุงสงเคราะห์ id school : 3384
 35.ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) id school : 3385
 36.ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา id school : 3326
 37.ดงเมืองวิทยาคาร id school : 3265
 38.ดงไร่ราษฎร์พัฒนา id school : 3352
 39.ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร id school : 3287
 40.ดอนหวายราษฎร์บำรุง id school : 3302
 41.ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ id school : 3311
 42.ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ id school : 3388
 43.ด่านใต้วิทยา id school : 3327
 44.ถ้ำปลาวิทยายน id school : 3360
 45.ท่ากลางแจ้งจมวิทยา id school : 3295
 46.ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา id school : 3373
 47.ท่านาจานวิทยา id school : 3364
 48.ท่าลำดวนประชาบำรุง id school : 3270
 49.ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา id school : 3294
 50.ท่าแสงวิทยายน id school : 3264
 51.ท่าไคร้สามัคคี id school : 3239
 52.ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ยุบแล้ว DELETE id school : 3221
 53.ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน id school : 3310
 54.นาขามร่วมราษฎร์บำรุง id school : 3249
 55.นาคูณวิทยา id school : 3359
 56.นาจำปา id school : 3391
 57.นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ id school : 3315
 58.นามนราษฎร์นุเคราะห์ id school : 3354
 59.นามลวิทยาคาร id school : 3291
 60.นาสีนวลโสกทรายวิทยา id school : 3363
 61.นาโกวิทยา id school : 3226
 62.น้ำจั้นราษฎร์บำรุง id school : 3285
 63.นิคมลำปาววิทยา id school : 3338
 64.บ้านกุดแห่ id school : 3374
 65.บ้านคำเชียงวัน id school : 3353
 66.บ้านคำเม็ก id school : 3240
 67.บ้านจานวิทยา ยุบแล้ว DELETE id school : 30818
 68.บ้านดอนสนวน id school : 3272
 69.บ้านต้อนวิทยาคาร id school : 3281
 70.บ้านท่างาม id school : 3370
 71.บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก id school : 3371
 72.บ้านนาวิทยาคม id school : 3394
 73.บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร id school : 3305
 74.บ้านม่วงวิทยาคม id school : 3346
 75.บ้านม่วงวิทยายน id school : 3393
 76.บ้านลาดวิทยาเสริม id school : 3317
 77.บ้านสว่าง id school : 3251
 78.บ้านหนองกุงกลาง id school : 3366
 79.บ้านหนองกุงน้อย id school : 3372
 80.บ้านหนองกุงใหญ่ id school : 3367
 81.บ้านหนองช้าง id school : 3379
 82.บ้านหนองม่วง id school : 3261
 83.บ้านหนาดสงเคราะห์ id school : 3280
 84.บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง id school : 3275
 85.บ้านห้วยยาง id school : 3382
 86.บ้านห้วยแสง id school : 3255
 87.บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี id school : 3282
 88.บ้านเหล่าค้อ id school : 3229
 89.บ้านแกวิทยายน id school : 3349
 90.บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา id school : 3306
 91.บ้านแวงประชารัฐบำรุง id school : 3301
 92.บ้านโคกกว้าง id school : 3241
 93.บ้านโคกใส id school : 3355
 94.บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง id school : 3236
 95.บ้านโนนโพธิ์ศรี id school : 3313
 96.บ้านโหมนสงเคราะห์ id school : 3277
 97.บึงวิชัยสงเคราะห์ id school : 3237
 98.บึงสว่างวิทยาคม id school : 3318
 99.บึงไฮโนนสวางวิทยา id school : 3316
 100.ปลาเค้าวิทยาคาร id school : 3260
 101.ปากน้ำราษฎร์บำรุง id school : 3284
 102.พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง id school : 3283
 103.ภูปอวิทยา id school : 3256
 104.ม่วงคำราษฎร์สามัคคี id school : 3347
 105.วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ id school : 3267
 106.วัดชัยสุนทร ยุบแล้ว DELETE id school : 30817
 107.สงยางสงเปลือยวิทยาคม id school : 3289
 108.สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) ยุบแล้ว DELETE id school : 3307
 109.สหัสขันธ์วิทยาคม id school : 3344
 110.สองห้องราษฎร์บูรณะ id school : 3321
 111.สะอาดประชาสรรพ์ id school : 3259
 112.สะอาดสมศรีวิทยา id school : 3254
 113.สะอาดโนนงามวิทยา id school : 3304
 114.สะอาดไชยศรี id school : 3397
 115.สามชัยอุดมวิทย์ id school : 3378
 116.สามัคคีสำราญวิทย์ id school : 3325
 117.สายป่าแดงวิทยา id school : 3398
 118.สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) id school : 3395
 119.สำเริงวิทยา id school : 3324
 120.สิงห์สะอาด id school : 3361
 121.หนองกุงวิทยาคม id school : 3245
 122.หนองตุวิทยา id school : 3303
 123.หนองทุ่มสงเคราะห์ id school : 3238
 124.หนองบัวราษฎร์นิยม id school : 3246
 125.หนองบัวโจดดงลิงวิทยา id school : 3296
 126.หนองพอกวิทยายน id school : 3396
 127.หนองหัวช้าง id school : 3220
 128.หนองแคนวิทยา id school : 3389
 129.หนองแซงวิทยา id school : 3369
 130.หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง id school : 3314
 131.หนองแวงประชานุกูล id school : 3227
 132.หนองแวงเหนือ id school : 3257
 133.หนองแวงแสน id school : 3390
 134.หนองแสงราษฎร์พัฒนา id school : 3376
 135.หนองโพนวิทยายน id school : 3243
 136.หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) id school : 3244
 137.หนองโพนโนนสมบูรณ์ id school : 3392
 138.ห้วยตูมวิทยาคาร id school : 3218
 139.ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา id school : 3362
 140.หัวขวาวิทยา id school : 3319
 141.หัวคูประชาอุทิศ id school : 3386
 142.หามแหโพนทองวิทยาคม id school : 3248
 143.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) id school : 3235
 144.อนุบาลกาฬสินธุ์ id school : 3223
 145.เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม id school : 3293
 146.เชียงเครือวิทยาคม id school : 3231
 147.เสมาสามัคคี id school : 3312
 148.เหล่าสูงวิทยา id school : 3278
 149.เหล่าหลวงวิทยาคาร id school : 3252
 150.เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ id school : 3328
 151.เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา id school : 3323
 152.แก่งนาขามสามัคคี id school : 3233
 153.แก้งนางราษฎร์บำรุง id school : 3383
 154.แกเปะราษฎร์นิยม id school : 3230
 155.โคกกลางราษฎร์พัฒนา id school : 3273
 156.โคกกลางวิทยา id school : 3368
 157.โคกก่องวิทยา id school : 3350
 158.โคกคอนวิทยานุกูล id school : 3268
 159.โคกนางามสามัคคี id school : 3250
 160.โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม id school : 3247
 161.โคกล่ามผดุงวิทย์ id school : 3299
 162.โคกล่ามวิทยา id school : 3242
 163.โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา id school : 3330
 164.โคกเมยประชาพัฒนา id school : 3298
 165.โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ id school : 3358
 166.โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา id school : 3342
 167.โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย id school : 3345
 168.โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ id school : 3258
 169.โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี id school : 3263
 170.โนนเมืองประชานุเคราะห์ id school : 3348
 171.โนนเมืองวิทยาคาร id school : 3300
 172.โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา id school : 3309
 173.โป่งเชือกศึกษาสถาน id school : 3333
 174.โปโลเล้าสามัคคีวิทยา id school : 3286
 175.โพนสวางพิทยาคม id school : 3331
 176.โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) id school : 3332

Powered By www.thaieducation.net