สพป.นครปฐม เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.คลองทางหลวง id school : 8897
 2.คลองบางกระทึก id school : 8989
 3.ตลาดรางกระทุ่ม id school : 8949
 4.ตลาดเกาะแรต id school : 8947
 5.ตลาดเจริญสุข id school : 8941
 6.บ้านกระทุ่มล้ม id school : 8971
 7.บ้านคลองจินดา id school : 8974
 8.บ้านคลองนกกระทุง id school : 8925
 9.บ้านคลองบางกระจัน id school : 8895
 10.บ้านคลองพระมอพิสัย id school : 8952
 11.บ้านคลองมหาสวัสดิ์ id school : 9008
 12.บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ id school : 9003
 13.บ้านคลองสว่างอารมณ์ id school : 9005
 14.บ้านคลองโยง id school : 9007
 15.บ้านคลองใหม่ id school : 8980
 16.บ้านฉาง id school : 8977
 17.บ้านดงเกตุ id school : 9000
 18.บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร) id school : 8979
 19.บ้านตากแดด id school : 8983
 20.บ้านท่าตลาด id school : 8987
 21.บ้านนราภิรมย์ id school : 8934
 22.บ้านบางประแดง id school : 8995
 23.บ้านบางม่วง id school : 8993
 24.บ้านบางเตย id school : 8994
 25.บ้านบางเลน id school : 8959
 26.บ้านประตูน้ำพระพิมล id school : 8958
 27.บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) id school : 8975
 28.บ้านรางปลาหมอ id school : 8951
 29.บ้านลานแหลม id school : 8911
 30.บ้านหนองปรง id school : 8956
 31.บ้านหนองปรงกาญจนา id school : 8939
 32.บ้านหนองมะม่วง id school : 8964
 33.บ้านห้วยกรด id school : 8921
 34.บ้านห้วยพลู id school : 8919
 35.บ้านหอมเกร็ด id school : 9002
 36.บ้านหัวอ่าว id school : 8990
 37.บ้านเพลินวัฒนา id school : 8972
 38.บ้านไผ่คอกวัว id school : 8960
 39.บ้านไผ่ล้อม id school : 8965
 40.บ้านไผ่หลวง id school : 8970
 41.บุณยศรีสวัสดิ์ id school : 9004
 42.พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล id school : 9011
 43.วัดกกตาล id school : 8918
 44.วัดกลาง id school : 8904
 45.วัดกลางครูเวียง id school : 8917
 46.วัดกลางบางแก้ว id school : 8901
 47.วัดงิ้วราย id school : 8894
 48.วัดจินดาราม id school : 8984
 49.วัดดอนยอ id school : 8927
 50.วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) id school : 8988
 51.วัดตุ๊กตา id school : 8902
 52.วัดทรงคนอง id school : 8985
 53.วัดท้องไทร id school : 8920
 54.วัดท่าข้าม id school : 8986
 55.วัดท่าตำหนัก id school : 8898
 56.วัดท่าพูด id school : 8999
 57.วัดทุ่งน้อย id school : 8923
 58.วัดนราภิรมย์ id school : 8936
 59.วัดน้อย id school : 8899
 60.วัดนิลเพชร id school : 8937
 61.วัดบ่อตะกั่ว id school : 8905
 62.วัดบอนใหญ่ ยุบแล้ว DELETE id school : 8940
 63.วัดบัวปากท่า id school : 8938
 64.วัดบัวหวั่น id school : 8942
 65.วัดบางช้างเหนือ id school : 8978
 66.วัดบางช้างใต้ id school : 8992
 67.วัดบางน้อยใน id school : 8962
 68.วัดบางปลา id school : 8945
 69.วัดบางพระ id school : 8903
 70.วัดบางภาษี id school : 8924
 71.วัดบางหลวง id school : 8961
 72.วัดบางไผ่นารถ id school : 8943
 73.วัดบึงลาดสวาย id school : 8953
 74.วัดประชานาถ id school : 8891
 75.วัดปรีดาราม id school : 8973
 76.วัดผาสุการาม id school : 8944
 77.วัดพระมอพิสัย id school : 8933
 78.วัดพุทธธรรมรังษี id school : 8908
 79.วัดมะเกลือ id school : 9006
 80.วัดรางกำหยาด id school : 8948
 81.วัดราษฎร์สามัคคี id school : 8963
 82.วัดราษฏร์ศรัทธาราม id school : 8981
 83.วัดละมุด id school : 8910
 84.วัดลาดสะแก id school : 8928
 85.วัดลานคา id school : 8926
 86.วัดลานตากฟ้า id school : 8907
 87.วัดลำพญา id school : 8967
 88.วัดวังน้ำขาว id school : 8976
 89.วัดศิลามูล id school : 8969
 90.วัดศีรษะทอง id school : 8915
 91.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม ) id school : 8996
 92.วัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี) id school : 8892
 93.วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) id school : 8935
 94.วัดสัมปทวน id school : 8909
 95.วัดสาลวัน id school : 9009
 96.วัดสำโรง id school : 8913
 97.วัดสุขวัฒนาราม id school : 8954
 98.วัดสุวรรณาราม id school : 9010
 99.วัดห้วยตะโก id school : 8906
 100.วัดหอมเกร็ด id school : 9001
 101.วัดเกษตราราม id school : 8932
 102.วัดเกษมสุริยัมนาจ id school : 8957
 103.วัดเกาะแรต id school : 8946
 104.วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) id school : 8991
 105.วัดเดชานุสรณ์ id school : 8997
 106.วัดเวฬุวนาราม id school : 8968
 107.วัดเสถียรรัตนาราม id school : 8916
 108.วัดโคกพระเจดีย์ id school : 8893
 109.วัดโคกเขมา id school : 8922
 110.วัดโพธิ์ id school : 8930
 111.วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) id school : 8912
 112.วัดไทยาวาส id school : 8900
 113.วัดไทร id school : 8896
 114.วัดไผ่จรเข้ id school : 8931
 115.วัดไผ่สามตำลึง id school : 8929
 116.วัดไผ่หูช้าง id school : 8966
 117.วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) id school : 8998
 118.หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ ยุบแล้ว DELETE id school : 8982
 119.โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ id school : 8914
 120.ไทยรัฐวิทยา ๔ id school : 8955

Powered By www.thaieducation.net