สพป.ตาก เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา id school : 8714
 2.ชุมชนชลประทานรังสรรค์ id school : 8745
 3.ชุมชนบ้านป่ามะม่วง id school : 8662
 4.ชุมชนบ้านวังหิน id school : 8688
 5.ชุมชนบ้านสมอโคน id school : 8725
 6.ชุมชนบ้านแม่ยะ id school : 8700
 7.ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว id school : 8732
 8.ชุมชนบ้านไม้งาม id school : 8678
 9.ชุมชนวัดสันป่าลาน id school : 8706
 10.ชูวิชาราษฎร์ id school : 8699
 11.ดงซ่อมพิทยาคม id school : 8754
 12.ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 id school : 8761
 13.ตากสินราชานุสรณ์ id school : 8696
 14.ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม id school : 8679
 15.น้ำดิบพิทยาคม id school : 8683
 16.บ้านคลองสัก id school : 8660
 17.บ้านคลองห้วยทราย id school : 8691
 18.บ้านคลองไม้แดง id school : 8734
 19.บ้านฉลอม id school : 8711
 20.บ้านชะลาดระฆัง id school : 8670
 21.บ้านดงยาง id school : 8716
 22.บ้านดงลาน id school : 8737
 23.บ้านตลุกกลางทุ่ง id school : 8657
 24.บ้านตลุกป่าตาล id school : 8665
 25.บ้านตะเคียนด้วน id school : 8758
 26.บ้านตากประถมวิทยา id school : 8703
 27.บ้านท้องฟ้า id school : 8713
 28.บ้านท่าตะคร้อ id school : 8764
 29.บ้านท่าปุยตก id school : 8750
 30.บ้านท่าเล่ id school : 8692
 31.บ้านท่าไผ่ id school : 8733
 32.บ้านท่าไม้แดง id school : 8689
 33.บ้านทุ่งกง id school : 8763
 34.บ้านทุ่งกระเชาะ id school : 8717
 35.บ้านนาตาโพ id school : 8739
 36.บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) id school : 8760
 37.บ้านน้ำด้วน id school : 8687
 38.บ้านน้ำดิบ id school : 8726
 39.บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) id school : 8762
 40.บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล id school : 8741
 41.บ้านปากวัง id school : 8710
 42.บ้านป่ายางตะวันตก id school : 8748
 43.บ้านป่ายางใต้ id school : 8747
 44.บ้านมูเซอ id school : 8671
 45.บ้านยางโองนอก id school : 8723
 46.บ้านลานสาง id school : 8672
 47.บ้านลานห้วยเดื่อ id school : 8664
 48.บ้านลานเต็ง id school : 8680
 49.บ้านวังตำลึง id school : 8759
 50.บ้านวังน้ำเย็น id school : 8765
 51.บ้านวังประจบ id school : 8682
 52.บ้านวังม่วง id school : 8676
 53.บ้านวังโพ id school : 8736
 54.บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 id school : 8742
 55.บ้านวังไม้ส้าน id school : 8709
 56.บ้านศรีคีรีรักษ์ id school : 8766
 57.บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) id school : 8751
 58.บ้านสะแกเครือ id school : 8685
 59.บ้านสันกลาง id school : 8722
 60.บ้านสันป่าป๋วย id school : 8727
 61.บ้านสามเงา id school : 8746
 62.บ้านหนองกระทุ่ม id school : 8668
 63.บ้านหนองกระโห้ id school : 8677
 64.บ้านหนองชะลาบ id school : 8704
 65.บ้านหนองนกปีกกา id school : 8667
 66.บ้านหนองบัวเหนือ id school : 8695
 67.บ้านหนองบัวใต้ id school : 8690
 68.บ้านหนองปลาไหล id school : 8756
 69.บ้านหนองร่ม id school : 8681
 70.บ้านหนองเชียงคา id school : 8731
 71.บ้านหนองแขม id school : 8674
 72.บ้านห้วยนึ่ง id school : 8675
 73.บ้านห้วยพลู id school : 8712
 74.บ้านห้วยเหลือง id school : 8673
 75.บ้านห้วยแม่บอน id school : 8720
 76.บ้านอูมวาบ id school : 8729
 77.บ้านเกาะอ้ายด้วน id school : 8686
 78.บ้านเนินมะลื่น id school : 8658
 79.บ้านแม่พะยวบ id school : 8701
 80.บ้านแม่สลิด id school : 8721
 81.บ้านโป่งแดง id school : 8666
 82.บ้านโพรงตะเข้ id school : 8669
 83.บ้านโสมง id school : 8728
 84.บ้านใหม่ id school : 8715
 85.บ้านใหม่สามัคคี id school : 8735
 86.บ้านใหม่เสรีธรรม id school : 8755
 87.ประชาพัฒนา id school : 8708
 88.ผาผึ้งวิทยาคม id school : 8757
 89.ยางโองน้ำวิทยาคม id school : 8718
 90.วังหวายวิทยาคม id school : 8740
 91.วัดปากห้วยไม้งาม id school : 8694
 92.วัดพระธาตุน้อย id school : 8705
 93.วัดสามเงา id school : 8749
 94.ศรีวิทยา id school : 8698
 95.สว่างวิทยา id school : 8702
 96.หนองเสือพิทยาคม id school : 8684
 97.หมู่บ้านตัวอย่าง id school : 8738
 98.หินลาดนาไฮวิทยาคม id school : 8730
 99.อนุบาลตาก id school : 8697
 100.อนุบาลบ้านท่าปุย id school : 8743
 101.อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า id school : 8661
 102.อนุบาลรอดบำรุง id school : 8707
 103.อนุบาลวังเจ้า id school : 8752
 104.เขื่อนภูมิพล id school : 8744
 105.เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ id school : 8753
 106.เด่นวิทยา id school : 8693
 107.เด่นไม้ซุงวิทยาคม id school : 8719
 108.เสริมปัญญา id school : 8724

Powered By www.thaieducation.net