สพป.ตราด ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.คลองขวาง id school : 8296
 2.คีรีศรีสาครวิทยา id school : 8380
 3.ชุมชนบ้านตากแว้ง id school : 8376
 4.ชุมชนบ้านเขาสมิง id school : 8339
 5.ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) id school : 8299
 6.ชุมชนวัดบ่อไร่ id school : 8377
 7.ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) id school : 8387
 8.ชุมชนวัดอ่าวช่อ id school : 8328
 9.ชุมชนวัดแสนตุ้ง id school : 8358
 10.ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) id school : 8393
 11.บ้านคลองจาก id school : 8330
 12.บ้านคลองประทุน id school : 8324
 13.บ้านคลองพร้าว id school : 8398
 14.บ้านคลองมะขาม id school : 8337
 15.บ้านคลองมะนาว id school : 8332
 16.บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 8343
 17.บ้านคลองเจ้า id school : 8394
 18.บ้านคลองแอ่ง id school : 8372
 19.บ้านคลองใหญ่ id school : 8382
 20.บ้านจัดสรร id school : 8374
 21.บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) id school : 8319
 22.บ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพ 31) id school : 8341
 23.บ้านดอนสูง id school : 8350
 24.บ้านด่านชุมพล id school : 8365
 25.บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) id school : 8346
 26.บ้านตาหนึก id school : 30533
 27.บ้านท่าประดู่ id school : 8305
 28.บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) id school : 8306
 29.บ้านทุ่งไก่ดัก id school : 8297
 30.บ้านธรรมชาติล่าง id school : 8384
 31.บ้านนาเกลือ ยุบแล้ว DELETE id school : 8293
 32.บ้านบางปรง id school : 8320
 33.บ้านบางเบ้า id school : 8400
 34.บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล id school : 8367
 35.บ้านปะอา id school : 8375
 36.บ้านปะเดา id school : 8366
 37.บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว id school : 8316
 38.บ้านมณฑล id school : 8349
 39.บ้านมะนาว id school : 8371
 40.บ้านสระใหญ่ id school : 8369
 41.บ้านสวนใน id school : 8308
 42.บ้านหนองบอน id school : 8381
 43.บ้านหนองบัว id school : 8356
 44.บ้านหนองม่วง id school : 8334
 45.บ้านห้วงพัฒนา id school : 8360
 46.บ้านหาดเล็ก id school : 8338
 47.บ้านอ่างกะป่อง id school : 8344
 48.บ้านอ่าวตาลคู่ id school : 8388
 49.บ้านอ่าวพร้าว id school : 8395
 50.บ้านเกษมสุข id school : 8347
 51.บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) id school : 8397
 52.บ้านเจียรพัฒนา id school : 8348
 53.บ้านเนินดินแดง id school : 8383
 54.บ้านเนินตะบก id school : 8361
 55.บ้านเนินตาล id school : 8331
 56.บ้านเนินตาแมว id school : 8307
 57.บ้านเปร็ดใน id school : 8318
 58.บ้านแหลมพร้าว id school : 8327
 59.บ้านโขดทราย id school : 8336
 60.บ้านโป่ง id school : 8355
 61.บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) id school : 8301
 62.บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) id school : 8333
 63.บ้านไร่ป่า id school : 8302
 64.วัดคลองขุด id school : 8321
 65.วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ยุบแล้ว DELETE id school : 8294
 66.วัดฆ้อ id school : 8354
 67.วัดช้างทูน id school : 8364
 68.วัดดินแดง id school : 8351
 69.วัดตะกาง id school : 8295
 70.วัดตาพลาย id school : 8357
 71.วัดทองธรรมชาติ id school : 8385
 72.วัดท่าหาด id school : 8359
 73.วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) id school : 8345
 74.วัดบางปรือ id school : 8322
 75.วัดบางปิดบน id school : 8389
 76.วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) id school : 8390
 77.วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 id school : 8309
 78.วัดประณีต id school : 8353
 79.วัดพนมพริก id school : 8362
 80.วัดวรุณดิตถาราม id school : 8298
 81.วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) id school : 8310
 82.วัดวัชคามคชทวีป id school : 8401
 83.วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) id school : 8300
 84.วัดสลัก id school : 8342
 85.วัดสลักเพชร id school : 8402
 86.วัดสะพานหิน id school : 8325
 87.วัดสุวรรณมงคล id school : 8314
 88.วัดหนองคันทรง id school : 8312
 89.วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) id school : 8313
 90.วัดห้วงน้ำขาว id school : 8317
 91.วัดห้วงโสม id school : 8335
 92.วัดอ่าวใหญ่ id school : 8326
 93.วัดเสนาณรงค์ id school : 8352
 94.วัดแหลมกลัด id school : 8323
 95.วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) id school : 8392
 96.วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง id school : 8391
 97.วัดแหลมหิน id school : 8311
 98.วัดไทรทอง id school : 8315
 99.อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) id school : 8304
 100.อนุบาลตราด id school : 8303
 101.อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ id school : 8378
 102.อนุบาลวัดคลองใหญ่ id school : 8329
 103.อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว id school : 8386
 104.อนุบาลเกาะกูด id school : 8396
 105.อนุบาลเกาะช้าง id school : 8399
 106.อัมพรจินตกานนท์ id school : 8379
 107.เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี id school : 8368
 108.ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) id school : 8370

Powered By www.thaieducation.net