สพป.ชุมพร เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.ค่ายลูกเสืออำเภอสวี id school : 6604
 2.ชุมชนบ้านเขาหลาง id school : 6542
 3.ชุมชนวัดขันเงิน id school : 6529
 4.ชุมชนวัดท่าสุธาราม id school : 6616
 5.ชุมชนวัดธรรมถาวร id school : 6621
 6.ชุมชนวัดหาดสำราญ id school : 6532
 7.ชุมชนสวี id school : 6591
 8.บ้านคลองกก id school : 6523
 9.บ้านคลองน้อย id school : 6588
 10.บ้านคลองระ id school : 6528
 11.บ้านคลองสง id school : 6547
 12.บ้านคลองเหนก id school : 6555
 13.บ้านควนตะวันออก id school : 6508
 14.บ้านคู id school : 6576
 15.บ้านดวด id school : 6551
 16.บ้านดอนนน id school : 6504
 17.บ้านดอนแค id school : 6550
 18.บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) id school : 6564
 19.บ้านต่อตั้ง id school : 6558
 20.บ้านทรายทอง id school : 6543
 21.บ้านทับช้าง id school : 6612
 22.บ้านทับใหม่ id school : 6539
 23.บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา id school : 6554
 24.บ้านทุ่งคาโตนด id school : 6570
 25.บ้านทุ่งเขาสะบ้า id school : 6603
 26.บ้านนาเหรี่ยง id school : 6578
 27.บ้านน้ำฉา id school : 6575
 28.บ้านน้ำตก id school : 6521
 29.บ้านน้ำลอด id school : 6514
 30.บ้านน้ำลอดน้อย id school : 6587
 31.บ้านบางหยี id school : 6513
 32.บ้านปังหวาน id school : 6557
 33.บ้านปากทรง id school : 6559
 34.บ้านปากน้ำหลังสวน 'ประชานุเคราะห์' id school : 6517
 35.บ้านปากเลข id school : 6567
 36.บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง id school : 6561
 37.บ้านพังเหา id school : 6556
 38.บ้านยางงาม id school : 6596
 39.บ้านวังปลา id school : 6609
 40.บ้านสวนจันทน์ id school : 6535
 41.บ้านสวนสมบูรณ์ id school : 6553
 42.บ้านสะพานยูง id school : 6509
 43.บ้านสามแยกจำปา id school : 6614
 44.บ้านหนองปลา(สวี) id school : 6584
 45.บ้านหนองปลา(หลังสวน) id school : 6506
 46.บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 id school : 6524
 47.บ้านหนองไก่ปิ้ง id school : 6515
 48.บ้านห้วยกลาง id school : 6572
 49.บ้านห้วยชัน id school : 6589
 50.บ้านห้วยทรายขาว id school : 6594
 51.บ้านห้วยทับทอง id school : 6608
 52.บ้านห้วยมุด id school : 6618
 53.บ้านห้วยหลอด id school : 6520
 54.บ้านห้วยใหญ่ id school : 6599
 55.บ้านหาดทรายรี id school : 6583
 56.บ้านอ่าวมะม่วง id school : 6622
 57.บ้านเขาค่าย id school : 6569
 58.บ้านเขาตะเภาทอง id school : 6566
 59.บ้านเขาตากุน id school : 6552
 60.บ้านเขาทะลุ id school : 6571
 61.บ้านเขาน้อยสามัคคี id school : 6595
 62.บ้านเขาล้าน id school : 6574
 63.บ้านเขาวงกรด id school : 6611
 64.บ้านเขาแงน id school : 6531
 65.บ้านเล็บกะรอก id school : 6581
 66.บ้านแก่งกะทั่ง id school : 6598
 67.บ้านแพรกแห้ง id school : 6605
 68.บ้านแหลมยางนา id school : 6613
 69.บ้านแหลมสันติ id school : 6544
 70.บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา id school : 6562
 71.บ้านในกริม id school : 6533
 72.บ้านในหุบ id school : 6568
 73.บ้านในเหมือง id school : 6505
 74.บ้านไทยพัฒนา id school : 6593
 75.บ้านไทรล่า id school : 6573
 76.ประชาบุษยวิทย์ id school : 6534
 77.ประชาเอื้ออารี id school : 6545
 78.พัฒนศึกษา id school : 6560
 79.ราชประชานุเคราะห์ ๓ id school : 6619
 80.วัดจันทราวาส id school : 6577
 81.วัดชลธารวดี id school : 6522
 82.วัดชลธีนิมิตร id school : 6512
 83.วัดชลธีพฤกษาราม id school : 6623
 84.วัดชุมแสง id school : 6586
 85.วัดดอนชัย id school : 6527
 86.วัดถ้ำเขาล้าน id school : 6580
 87.วัดท้องตม id school : 6582
 88.วัดท่าทอง id school : 6617
 89.วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) id school : 6585
 90.วัดธัญญาราม id school : 6590
 91.วัดนพคุณ id school : 6507
 92.วัดนาทิการาม id school : 6518
 93.วัดนาสัก id school : 6597
 94.วัดบรรพตวารีเขต id school : 6579
 95.วัดประสาทนิกร id school : 6516
 96.วัดปากน้ำละแม id school : 6549
 97.วัดปิยะวัฒนาราม id school : 6548
 98.วัดผุสดีภูผาราม id school : 6610
 99.วัดพะงุ้น id school : 6607
 100.วัดมุจลินทาราม id school : 6620
 101.วัดราชบุรณะ id school : 6503
 102.วัดราษฎร์บำรุง id school : 6519
 103.วัดราษฎร์อรุณ id school : 6511
 104.วัดวาลุการาม id school : 6536
 105.วัดสมุหเขตตาราม id school : 6530
 106.วัดสว่างมนัส id school : 6526
 107.วัดสุวรรณนิมิต id school : 6541
 108.วัดหนองบัว id school : 6600
 109.วัดอัมพาวาส id school : 6510
 110.วัดเชิงคีรี id school : 6601
 111.วัดเทพนิมิตวนาราม id school : 6615
 112.วัดแหลมปอ id school : 6606
 113.วัดโสมสิริวัฒนาราม id school : 6540
 114.สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ id school : 6525
 115.สหกรณ์พัฒนา id school : 6538
 116.สามัคคีวัฒนา id school : 6546
 117.อนุบาลพะโต๊ะ id school : 6563
 118.อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) id school : 6592
 119.เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี id school : 6565

Powered By www.thaieducation.net