สพป.ยะลา เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.นิคมสร้างตนเองธารโต 5 id school : 14088
 2.นิคมสร้างตนเองธารโต 6 id school : 14090
 3.บ้านจาเราะซูซู id school : 14071
 4.บ้านจาเราะปะไต id school : 14067
 5.บ้านจุโป id school : 14098
 6.บ้านด่านสันติราษฎร์ id school : 14070
 7.บ้านตาเนาะแมเราะ id school : 14069
 8.บ้านธารน้ำทิพย์ id school : 14073
 9.บ้านธารน้ำใส id school : 14078
 10.บ้านธารมะลิ id school : 14084
 11.บ้านนาข่อย id school : 14080
 12.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต id school : 14087
 13.บ้านบ่อหิน id school : 14094
 14.บ้านบัวทอง id school : 14093
 15.บ้านบาแตตูแง id school : 14072
 16.บ้านปะเด็ง id school : 14095
 17.บ้านมาลา id school : 14075
 18.บ้านยะรม id school : 14077
 19.บ้านราโมง id school : 14079
 20.บ้านวังศิลา id school : 14092
 21.บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) id school : 14083
 22.บ้านศรีท่าน้ำ id school : 14089
 23.บ้านศรีนคร id school : 14085
 24.บ้านอัยเยอร์เวง id school : 14081
 25.บ้านเยาะ id school : 14096
 26.บ้านแหร id school : 14091
 27.บ้านโต id school : 14097
 28.บ้านใหม่ (วันครู 2503) id school : 14082
 29.บ้านไทยพัฒนา id school : 14086
 30.สังวาลย์วิท 5 id school : 14076
 31.อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) id school : 14074
 32.ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) id school : 14068

Powered By www.thaieducation.net