สพป.ยะลา เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.ท่าละมัย id school : 14148
 2.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 id school : 14106
 3.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 id school : 14109
 4.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 id school : 14110
 5.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 id school : 14114
 6.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 id school : 14118
 7.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 id school : 14113
 8.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 id school : 14107
 9.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 id school : 14108
 10.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 id school : 14101
 11.บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. id school : 14121
 12.บ้านกาตอง id school : 14135
 13.บ้านกาโสด id school : 14127
 14.บ้านกือลอง id school : 14104
 15.บ้านคชศิลา id school : 14165
 16.บ้านคลองน้ำใส id school : 14166
 17.บ้านคีรีลาดพัฒนา id school : 14112
 18.บ้านฉลองชัย id school : 14102
 19.บ้านซีเยาะ id school : 14138
 20.บ้านตะบิงติงงี id school : 14103
 21.บ้านตะบิงติงงีสามัคคี id school : 14111
 22.บ้านตังกาเด็ง id school : 14120
 23.บ้านตันหยง id school : 14140
 24.บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง id school : 14143
 25.บ้านตาชี id school : 14136
 26.บ้านตาเนาะปูเต๊ะ id school : 14116
 27.บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน id school : 14117
 28.บ้านทรายแก้ว id school : 14105
 29.บ้านทำนบ id school : 14115
 30.บ้านธารทิพย์ id school : 14128
 31.บ้านนิบง id school : 14160
 32.บ้านบันนังกูแว id school : 14125
 33.บ้านบันนังดามา id school : 14159
 34.บ้านบางลาง id school : 14129
 35.บ้านบาจุ id school : 14147
 36.บ้านบายอ id school : 14145
 37.บ้านบาละ id school : 14164
 38.บ้านบาเจาะ id school : 14130
 39.บ้านบาโงยซิแน id school : 14137
 40.บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ id school : 14134
 41.บ้านปะแต id school : 14144
 42.บ้านป่าหวัง id school : 14122
 43.บ้านปาแดรู id school : 14132
 44.บ้านพงกูแว id school : 14155
 45.บ้านยะหา id school : 14154
 46.บ้านยือนัง id school : 14162
 47.บ้านรัตนา id school : 14152
 48.บ้านรานอ id school : 14119
 49.บ้านละแอ id school : 14156
 50.บ้านลากอ id school : 14151
 51.บ้านลาแล id school : 14163
 52.บ้านลีตอ id school : 14141
 53.บ้านลือเน็ง id school : 14146
 54.บ้านลูโบ๊ะปันยัง id school : 14161
 55.บ้านวังสำราญ id school : 14157
 56.บ้านวังหิน id school : 14123
 57.บ้านสันติ id school : 14100
 58.บ้านสาคู id school : 14131
 59.บ้านหลักเขต id school : 14150
 60.บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) id school : 14142
 61.บ้านเจาะตาแม id school : 14133
 62.บ้านเจาะปันตัง id school : 14126
 63.บ้านเตรียมปัญญา id school : 14158
 64.บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) id school : 14124
 65.ราษฎร์อุทิศ (ปูแล) id school : 14139
 66.สามัคคี id school : 14149
 67.อาสินศึกษา id school : 14153
 68.เขื่อนบางลาง id school : 14099

Powered By www.thaieducation.net