สพป.ชลบุรี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1. บ้านขุนชำนาญ id school : 5415
 2. บ้านคลองกุ่ม id school : 5447
 3. บ้านคลองใหญ่ id school : 5445
 4. บ้านทับสูง id school : 5441
 5. บ้านทุ่งน้อย id school : 5456
 6. บ้านธรรมรัตน์ id school : 5411
 7. บ้านน้ำซับ id school : 5208
 8. บ้านบางหัก id school : 5179
 9. บ้านบางแสม id school : 5176
 10. บ้านบึงตะกู id school : 5422
 11. บ้านย่านซื่อ id school : 5182
 12. บ้านสระนา id school : 5209
 13. บ้านสามแยก id school : 5486
 14. บ้านหนองขยาด id school : 5367
 15. บ้านหนองเกตุ id school : 5435
 16. บ้านหนองเสม็ด id school : 5436
 17. บ้านหนองไผ่ id school : 5370
 18. บ้านห้วยตากด้าย id school : 5191
 19. บ้านเขาดินวังตาสี id school : 5359
 20. บ้านเจ็ดเนิน id school : 5477
 21. บ้านเนินถาวร id school : 5178
 22. บ้านเนินหลังเต่า id school : 5347
 23. บ้านโค้งประดู่ id school : 5475
 24. บ้านโปร่งเกตุ id school : 5428
 25. วัดท่าบุญมี id school : 5481
 26. วัดทุ่งเหียง id school : 5396
 27. วัดบางนาง id school : 5177
 28. วัดบ้านศาลา id school : 5351
 29. วัดศรีประชาราม id school : 5181
 30. วัดสุวรรณารัญญิกาวาส id school : 5454
 31. วัดหนองกาน้ำ id school : 5194
 32. วัดเขาวนาพุทธาราม id school : 5461
 33. วัดแก้วศิลาราม id school : 5361
 34. วัดแปลงเกต id school : 5384
 35. วัดโคกเพลาะ id school : 5198
 36. วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) id school : 5206
 37. วัดใหม่ท่าโพธิ์ id school : 5202
 38. สวนป่าคลองตาเพชรบน id school : 5449
 39. อนุบาลพนัสศึกษาลัย id school : 5197
 40.ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง id school : 5394
 41.ชุมชนวัดหนองตำลึง id school : 5190
 42.ชุมชนวัดโบสถ์ id school : 5354
 43.บ้านคลองตาเพชร id school : 5451
 44.บ้านคลองปริง id school : 5420
 45.บ้านคลองยาง id school : 5446
 46.บ้านคลองโค id school : 5413
 47.บ้านคลองโอ่ง id school : 5458
 48.บ้านชุมนุมปรกฟ้า id school : 5479
 49.บ้านตลาดเนินหิน id school : 5424
 50.บ้านทรายมูล id school : 5373
 51.บ้านทับร้าง id school : 5443
 52.บ้านบ่อกวางทอง id school : 5430
 53.บ้านวังมะเดื่อ id school : 5418
 54.บ้านสระสี่เหลี่ยม id school : 5363
 55.บ้านหนองข่า id school : 5379
 56.บ้านหนองชุมเห็ด id school : 5463
 57.บ้านหนองพรหม id school : 5401
 58.บ้านหนองยาง id school : 5398
 59.บ้านหนองยายหมาด id school : 5467
 60.บ้านหนองสองห้อง id school : 5210
 61.บ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 5200
 62.บ้านหนองไผ่แก้ว id school : 5383
 63.บ้านห้วยหวาย id school : 5482
 64.บ้านอ่างกระพงศ์ id school : 5410
 65.บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) id school : 5484
 66.บ้านเขาวังแก้ว id school : 5469
 67.บ้านเขาสัตตพรหม id school : 5466
 68.บ้านเขาอำนวยสุข id school : 5386
 69.บ้านเขาใหญ่ id school : 5452
 70.บ้านเนิน id school : 5205
 71.บ้านเนินดินแดง id school : 5427
 72.บ้านเนินทุ่ง id school : 5465
 73.บ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) id school : 5471
 74.บ้านแปลงกระถิน id school : 5404
 75.บ้านไร่เสธ์ id school : 5380
 76.วัดกลางคลองหลวง id school : 5353
 77.วัดชุมแสงศรีวนาราม id school : 5399
 78.วัดทรงธรรม id school : 5372
 79.วัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 5201
 80.วัดนาวังหิน id school : 5345
 81.วัดบ้านกลาง id school : 5392
 82.วัดบ้านงิ้ว id school : 5188
 83.วัดบ้านเก่า id school : 5180
 84.วัดบ้านไร่ id school : 5187
 85.วัดป่าแก้ว id school : 5403
 86.วัดพานทอง id school : 5185
 87.วัดวรพรตสังฆาวาส id school : 5175
 88.วัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) id school : 5432
 89.วัดหนองกะขะ id school : 5192
 90.วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) id school : 5375
 91.วัดหนองม่วงใหม่ id school : 5365
 92.วัดหนองสังข์ id school : 5387
 93.วัดหนองแช่แว่น id school : 5186
 94.วัดหน้าพระธาตุ id school : 5391
 95.วัดหลวงพรหมาวาส id school : 5357
 96.วัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) id school : 5193
 97.วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) id school : 5408
 98.วัดอัมพวนาราม id school : 5344
 99.วัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) id school : 5173
 100.วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 5406
 101.วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) id school : 5349
 102.วัดเนินตามาก id school : 5199
 103.วัดเนินสัก id school : 5207
 104.วัดแหลมแค id school : 5196
 105.วัดโคกขี้หนอน id school : 5174
 106.วัดโคกพระศิลาราม id school : 5204
 107.วัดโป่งตามุข id school : 5195
 108.อนุบาลบ่อทอง id school : 5438
 109.อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม id school : 5189
 110.อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ id school : 5184
 111.อนุบาลเกาะจันทน์ id school : 5473
 112.ไทยรัฐวิทยา42 id school : 5203

Powered By www.thaieducation.net