สพป.สตูล ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1. บ้านทุ่งริ้น id school : 17234
 2.นิคมซอย 10 id school : 17200
 3.นิคมพัฒนาผัง 120 id school : 17217
 4.นิคมพัฒนาผัง 20 id school : 17299
 5.นิคมพัฒนาผัง 42 id school : 17218
 6.นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 id school : 17206
 7.นิคมพัฒนาภาคใต้ 2 id school : 17214
 8.นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 id school : 17215
 9.บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ id school : 17205
 10.บ้านกาลันยีตัน id school : 17169
 11.บ้านกาลูบี id school : 17180
 12.บ้านกาเนะ id school : 17181
 13.บ้านกาแบง id school : 17280
 14.บ้านกุบังจามัง id school : 17174
 15.บ้านกุบังปะโหลด id school : 17192
 16.บ้านขอนคลาน id school : 17281
 17.บ้านคลองขุด id school : 17158
 18.บ้านคลองน้ำเค็ม id school : 17269
 19.บ้านคลองสองปาก id school : 17236
 20.บ้านควน id school : 17183
 21.บ้านควนขัน id school : 17163
 22.บ้านควนฟ้าแลบ id school : 17247
 23.บ้านควนล่อน id school : 17203
 24.บ้านควนสตอ id school : 17191
 25.บ้านควนเก id school : 17230
 26.บ้านควนโต๊ะเหลง id school : 17190
 27.บ้านค่ายรวมมิตร id school : 17211
 28.บ้านคีรีวง id school : 17288
 29.บ้านฉลุง id school : 17168
 30.บ้านช่องไทร id school : 17294
 31.บ้านดาหลำ id school : 17249
 32.บ้านดูสน id school : 17188
 33.บ้านตะโละใส id school : 17257
 34.บ้านตันหยงกลิง id school : 17152
 35.บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา id school : 17185
 36.บ้านตันหยงละไน้ id school : 17279
 37.บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา id school : 17153
 38.บ้านตันหยงโป id school : 17176
 39.บ้านตำมะลังเหนือ id school : 17178
 40.บ้านตำมะลังใต้ id school : 17179
 41.บ้านตูแตหรำ id school : 17246
 42.บ้านทางงอ id school : 17194
 43.บ้านทางยาง id school : 17233
 44.บ้านท่าชะมวง id school : 17274
 45.บ้านท่าน้ำเค็มใต้ id school : 17222
 46.บ้านท่าพยอม id school : 17261
 47.บ้านท่ายาง id school : 17260
 48.บ้านท่าศิลา id school : 17292
 49.บ้านท่าหิน id school : 17161
 50.บ้านท่าแพ id school : 17219
 51.บ้านท่าแลหลา id school : 17243
 52.บ้านทุ่ง id school : 17172
 53.บ้านทุ่ง ยุบแล้ว DELETE id school : 30896
 54.บ้านทุ่งดินลุ่ม id school : 17297
 55.บ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ id school : 17212
 56.บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 id school : 17210
 57.บ้านทุ่งบุหลัง id school : 17283
 58.บ้านทุ่งพัฒนา id school : 17193
 59.บ้านทุ่งมะปรัง id school : 17198
 60.บ้านทุ่งวิมาน id school : 17182
 61.บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 id school : 17268
 62.บ้านทุ่งสะโบ๊ะ id school : 17284
 63.บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 id school : 17244
 64.บ้านทุ่งไหม้ id school : 17253
 65.บ้านนาข่า id school : 17250
 66.บ้านนางแก้ว id school : 17252
 67.บ้านนาทอน id school : 17290
 68.บ้านนาพญา id school : 17265
 69.บ้านนาลาน id school : 17162
 70.บ้านนาแก้ว id school : 17223
 71.บ้านนาแค id school : 17157
 72.บ้านน้ำร้อน id school : 17213
 73.บ้านน้ำหรา id school : 17207
 74.บ้านบ่อหิน id school : 17248
 75.บ้านบ่อเจ็ดลูก id school : 17259
 76.บ้านบันนังปุเลา id school : 17170
 77.บ้านบากันโต๊ะทิด id school : 17275
 78.บ้านบารายี id school : 17293
 79.บ้านบุโบย id school : 17277
 80.บ้านบูเกตยามู id school : 17189
 81.บ้านปลักหว้า id school : 17225
 82.บ้านปันจอร์ id school : 17195
 83.บ้านปากบาง id school : 17273
 84.บ้านปากบารา id school : 17258
 85.บ้านปากปิง id school : 17241
 86.บ้านปากละงู id school : 17271
 87.บ้านป่าฝาง id school : 17242
 88.บ้านป่าพน id school : 17306
 89.บ้านปาเต๊ะ id school : 17171
 90.บ้านป่าแก่บ่อหิน id school : 17295
 91.บ้านปิใหญ่ id school : 17239
 92.บ้านมะนัง id school : 17305
 93.บ้านมะหงัง id school : 17285
 94.บ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 id school : 17196
 95.บ้านราวปลา id school : 17289
 96.บ้านราไว id school : 17282
 97.บ้านลาหงา id school : 17264
 98.บ้านวังตง id school : 17291
 99.บ้านวังประจัน id school : 17197
 100.บ้านวังปริง id school : 17226
 101.บ้านวังพระเคียน id school : 17300
 102.บ้านวังพะเนียด id school : 17150
 103.บ้านวังสายทอง id school : 17255
 104.บ้านสนกลาง id school : 17278
 105.บ้านสวนเทศ id school : 17228
 106.บ้านสาคร id school : 17231
 107.บ้านสาครเหนือ id school : 17232
 108.บ้านสายควน id school : 17221
 109.บ้านหนองหอยโข่ง id school : 17254
 110.บ้านห้วยน้ำดำ id school : 17204
 111.บ้านห้วยมะพร้าว id school : 17266
 112.บ้านห้วยไทร id school : 17270
 113.บ้านห่อหิน ยุบแล้ว DELETE id school : 30895
 114.บ้านหัวกาหมิง id school : 17209
 115.บ้านหัวควน id school : 17256
 116.บ้านหาญ id school : 17251
 117.บ้านหาดทรายยาว id school : 17177
 118.บ้านอุได id school : 17216
 119.บ้านอุไร id school : 17245
 120.บ้านเกตรี id school : 17149
 121.บ้านเกาะบูโหลน id school : 17262
 122.บ้านเกาะยวน id school : 17267
 123.บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย id school : 17155
 124.บ้านเกาะยาว id school : 17184
 125.บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา id school : 17151
 126.บ้านเกาะอาดัง id school : 17154
 127.บ้านเขาจีน id school : 17159
 128.บ้านเขาใคร id school : 17202
 129.บ้านเจ๊ะบิลัง id school : 17167
 130.บ้านเนินสูง id school : 17164
 131.บ้านเหนือคลอง id school : 17201
 132.บ้านแป-ระเหนือ id school : 17229
 133.บ้านแป-ระใต้ id school : 17224
 134.บ้านโกตา id school : 17240
 135.บ้านโคกประดู่ id school : 17173
 136.บ้านโคกพะยอม id school : 17263
 137.บ้านโตนปาหนัน id school : 17208
 138.บ้านในเมือง id school : 17272
 139.บ้านใหม่ id school : 17165
 140.บ้านไทรงาม id school : 17160
 141.บ้านไร่ id school : 17227
 142.บ้านไสใหญ่ id school : 17238
 143.ผังปาล์ม 1 id school : 17301
 144.ผังปาล์ม 2 id school : 17302
 145.ผังปาล์ม 3 id school : 17307
 146.ผังปาล์ม 4 id school : 17303
 147.ผังปาล์ม 7 id school : 17304
 148.วรรธนะสาร id school : 17296
 149.วัดชมพูนิมิต id school : 17287
 150.วัดหน้าเมือง id school : 17156
 151.สมาคมเลขานุการสตรี 3 id school : 17235
 152.อนุบาลควนกาหลง id school : 17199
 153.อนุบาลควนโดน id school : 17187
 154.อนุบาลท่าแพ id school : 17220
 155.อนุบาลทุ่งหว้า id school : 17286
 156.อนุบาลมะนัง id school : 17298
 157.อนุบาลละงู id school : 17237
 158.อนุบาลสตูล id school : 17186
 159.อนุบาลเมืองสตูล id school : 17175
 160.เพียงหลวง ๔ id school : 17276
 161.ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) id school : 17166

Powered By www.thaieducation.net