สพป.สงขลา เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1. ชุมชนบ้านปาดัง id school : 18864
 2. บ้านกระอาน id school : 18096
 3. บ้านหนองสาหร่าย id school : 18119
 4. บ้านเก่า(สะบ้าย้อย) id school : 17952
 5. บ้านเมาะลาแต id school : 18829
 6. บ้านโมย id school : 18026
 7. วัดคลองยอ id school : 18177
 8. วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) id school : 18852
 9.กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ id school : 17330
 10.ชาติตระการโกศล id school : 18851
 11.ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา id school : 18109
 12.ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 id school : 17320
 13.ชุมชนบ้านทางควาย id school : 17321
 14.ชุมชนบ้านนากัน id school : 18832
 15.ชุมชนบ้านนาทับ id school : 17333
 16.ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) id school : 18061
 17.ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น id school : 17940
 18.ชุมชนวัดควนมีด id school : 17310
 19.ชุมชนวัดน้ำขาว id school : 17927
 20.ชุมชนวัดปลักชะเมา id school : 17973
 21.ทองอยู่นุตกุล id school : 18030
 22.ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 id school : 18834
 23.นิคมสร้างตนเองเทพา 2 id school : 18113
 24.นิคมสร้างตนเองเทพา 3 id school : 18115
 25.นิคมสร้างตนเองเทพา 4 id school : 18146
 26.บ่อเกดวิจิตรวิทยา id school : 18850
 27.บ้านกรงอิตํา id school : 18086
 28.บ้านกะทิง id school : 17984
 29.บ้านคลองกวางเขาวัง id school : 18042
 30.บ้านคลองขุด id school : 18150
 31.บ้านคลองประดู่ id school : 18166
 32.บ้านคลองแงะ(จะนะ) id school : 17922
 33.บ้านคลองแงะ(สะเดา) id school : 18868
 34.บ้านควนขี้แรด id school : 17908
 35.บ้านควนตานี id school : 18879
 36.บ้านควนตีหมุน id school : 18157
 37.บ้านควนหมาก id school : 18175
 38.บ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย) id school : 18088
 39.บ้านควนหรัน(เทพา) id school : 18838
 40.บ้านควนหัวช้าง id school : 17312
 41.บ้านควนเจดีย์ id school : 18173
 42.บ้านควนเสม็ด id school : 18857
 43.บ้านควนไม้ไผ่ ยุบแล้ว DELETE id school : 30838
 44.บ้านคอลอมุดอ id school : 18822
 45.บ้านคูนายสังข์ id school : 17318
 46.บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ id school : 17313
 47.บ้านคูหา id school : 18819
 48.บ้านฉลุง id school : 18827
 49.บ้านช้างคลอด id school : 17327
 50.บ้านตลิ่งชัน id school : 17324
 51.บ้านตะเคียนทอง id school : 18828
 52.บ้านตะเคียนเภา id school : 18854
 53.บ้านตาแปด id school : 18154
 54.บ้านตูหยง id school : 18161
 55.บ้านถํ้าตลอด id school : 18186
 56.บ้านทรายขาว id school : 17945
 57.บ้านทับยาง id school : 18821
 58.บ้านทับโกบ id school : 18874
 59.บ้านทัพหลวง id school : 18817
 60.บ้านท่า id school : 18836
 61.บ้านท่าข่อย id school : 18862
 62.บ้านท่าคลอง id school : 17334
 63.บ้านท่าม่วง id school : 18123
 64.บ้านท่าหมาก id school : 17328
 65.บ้านท่าโพธิ์ id school : 18848
 66.บ้านท่าไทร id school : 18171
 67.บ้านทำเนียบ ยุบแล้ว DELETE id school : 30892
 68.บ้านทุ่งครก id school : 17316
 69.บ้านทุ่งนาเคียน id school : 17309
 70.บ้านทุ่งนํ้าขาว id school : 18012
 71.บ้านทุ่งโพธิ์ id school : 18170
 72.บ้านทุ่งไพล id school : 18185
 73.บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ id school : 18861
 74.บ้านทําเนียบ id school : 18841
 75.บ้านนนท์ id school : 17325
 76.บ้านนา id school : 17929
 77.บ้านนาจวก id school : 18092
 78.บ้านนาจะแหน id school : 18824
 79.บ้านนาทวี id school : 18005
 80.บ้านนาปรัง id school : 18057
 81.บ้านนาม่วง id school : 18831
 82.บ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) id school : 17918
 83.บ้านนํ้าลัด id school : 18875
 84.บ้านนํ้าเค็ม id school : 17928
 85.บ้านบ่อทอง id school : 18842
 86.บ้านบ่อนํ้าส้ม id school : 18080
 87.บ้านบ่อเตย id school : 18164
 88.บ้านบ่อโชน id school : 17936
 89.บ้านบาโหย id school : 18835
 90.บ้านประกอบ id school : 18038
 91.บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) id school : 18855
 92.บ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี) id school : 18853
 93.บ้านปลักบ่อ id school : 18844
 94.บ้านป็อง id school : 18070
 95.บ้านปากช่อง id school : 17322
 96.บ้านปากบาง id school : 17937
 97.บ้านปากบางนาทับ id school : 17335
 98.บ้านปากบางสะกอม id school : 18183
 99.บ้านป่ากอ id school : 18141
 100.บ้านป่างาม id school : 17323
 101.บ้านป่าชิง id school : 17933
 102.บ้านป่าเร็ด id school : 18052
 103.บ้านป่าโอน id school : 18142
 104.บ้านพระพุทธ id school : 18138
 105.บ้านพรุชิง id school : 18127
 106.บ้านพรุตู id school : 18076
 107.บ้านพรุหลุมพี id school : 18182
 108.บ้านพรุหวา id school : 18035
 109.บ้านพรุเตียว id school : 18871
 110.บ้านพอบิด id school : 18003
 111.บ้านพังลา id school : 18866
 112.บ้านม่วง id school : 18876
 113.บ้านม่วงถํ้า id school : 18178
 114.บ้านม้างอน id school : 17336
 115.บ้านมุนี id school : 18823
 116.บ้านยางเกาะ id school : 18859
 117.บ้านระตะ id school : 18867
 118.บ้านล่องควน id school : 18820
 119.บ้านลางา id school : 17931
 120.บ้านลำชิง id school : 17961
 121.บ้านลำเปา id school : 18169
 122.บ้านลำไพล id school : 18168
 123.บ้านลําลอง id school : 18004
 124.บ้านวังบวบ id school : 17977
 125.บ้านวังใหญ่ id school : 18176
 126.บ้านวังใหญ่ปลายรํา id school : 18018
 127.บ้านสม็อง id school : 18046
 128.บ้านสวรรค์ id school : 18184
 129.บ้านสะกอม id school : 17938
 130.บ้านสะพานหัก id school : 17329
 131.บ้านสะพานเคียน id school : 18067
 132.บ้านสำนักขาม ยุบแล้ว DELETE id school : 30890
 133.บ้านสำนักขาม ยุบแล้ว DELETE id school : 30891
 134.บ้านสุเหร่า id school : 17326
 135.บ้านสุโสะ id school : 18830
 136.บ้านสํานักขาม id school : 18872
 137.บ้านสํานักหว้า id school : 18846
 138.บ้านหน่ำฮั้ว id school : 18873
 139.บ้านห้วยบอน id school : 18833
 140.บ้านห้วยเต่า id school : 18818
 141.บ้านหว้าหลัง id school : 17912
 142.บ้านหัวถนน id school : 18858
 143.บ้านเก่า(นาทวี) id school : 30507
 144.บ้านเกาะค่าง id school : 18878
 145.บ้านเกาะทาก id school : 17904
 146.บ้านเกาะแลหนัง id school : 18165
 147.บ้านเขาจันทร์ id school : 17319
 148.บ้านเขาน้อย id school : 18181
 149.บ้านเคลียง id school : 18016
 150.บ้านเทพา id school : 18130
 151.บ้านเลียบ id school : 17935
 152.บ้านแค id school : 17317
 153.บ้านแซะ id school : 18180
 154.บ้านแพร้ว id school : 17332
 155.บ้านแม่ที id school : 18167
 156.บ้านโคกกอ id school : 18098
 157.บ้านโคกตก id school : 18825
 158.บ้านโคกพยอม id school : 18084
 159.บ้านโคกม้า id school : 17930
 160.บ้านโคกสิเหรง id school : 18826
 161.บ้านโต้นนท์ id school : 17968
 162.บ้านโหนด id school : 17315
 163.บ้านใหม่(สะเดา) id school : 18856
 164.บ้านใหม่(เทพา) id school : 18087
 165.บ้านไร่(สะบ้าย้อย) id school : 18843
 166.บ้านไร่(สะเดา) id school : 18863
 167.ประสิทธิ์ทวีสิน 2 id school : 18072
 168.มหิดล id school : 18816
 169.ลําไพลราษฎร์อุทิศ id school : 18174
 170.วัดขุนตัดหวาย id school : 17308
 171.วัดคงคาสวัสดิ์ id school : 18179
 172.วัดช่องเขา id school : 17311
 173.วัดท่าประดู่ id school : 17995
 174.วัดทุ่งข่า id school : 17999
 175.วัดทุ่งพระ id school : 17934
 176.วัดนาปรือ id school : 17314
 177.วัดนาหมอศรี id school : 18021
 178.วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 id school : 18083
 179.วัดบ้านลุ่ม id school : 17990
 180.วัดบ้านไร่ id school : 17932
 181.วัดประจ่า id school : 17337
 182.วัดปริก id school : 18172
 183.วัดม่วงก็อง id school : 18869
 184.วัดลําพดจินดาราม id school : 17958
 185.วัดวังไทร id school : 17981
 186.วัดศรีวิเทศสังฆาราม id school : 18870
 187.วัดสองพี่น้อง id school : 18849
 188.วัดห้วยคู id school : 18877
 189.วัดเกษมรัตน์ id school : 17949
 190.วัดเขามีเกียรติ id school : 18845
 191.วัดเทพาไพโรจน์ id school : 18134
 192.สมาคมไทยผลิตยา 2 id school : 18865
 193.สะบ้าย้อย id school : 18840
 194.สังวาลย์วิท ๒ id school : 18860
 195.อายุรกิจโกศล ยุบแล้ว DELETE id school : 17955
 196.อุทยานอุทิศ id school : 18837
 197.เหมืองควนกรด id school : 17331
 198.ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) id school : 18847

Powered By www.thaieducation.net