สพป.เพชรบุรี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1. บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) id school : 19688
 2. บ้านเขาอ่างแก้ว id school : 19674
 3. เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) id school : 19678
 4.ชลประทานแก่งกระจาน id school : 19740
 5.ชาวไร่ id school : 19641
 6.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑) id school : 19638
 7.บ้านซ่อง id school : 19755
 8.บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) id school : 19733
 9.บ้านดงห้วยหลวง id school : 19718
 10.บ้านดอน id school : 19646
 11.บ้านดอนขุนห้วย id school : 19644
 12.บ้านดอนมะกอก id school : 19657
 13.บ้านดอนเตาอิฐ id school : 19698
 14.บ้านด่านโง id school : 19761
 15.บ้านต้นเกด id school : 19744
 16.บ้านตะเคียนงาม id school : 19742
 17.บ้านท่ากระเทียม id school : 19687
 18.บ้านท่ามะริด id school : 19664
 19.บ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) id school : 19683
 20.บ้านท่าหัวลบ id school : 19703
 21.บ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) id school : 19749
 22.บ้านท่าโล้ id school : 19701
 23.บ้านท่าไม้รวก id school : 19682
 24.บ้านทุ่งขาม id school : 19651
 25.บ้านทุ่งเคล็ด id school : 19756
 26.บ้านทุ่งโป่ง id school : 19665
 27.บ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) id school : 19645
 28.บ้านน้ำทรัพย์ id school : 19743
 29.บ้านบ่อหลวง id school : 19661
 30.บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) id school : 19659
 31.บ้านบางเกตุ id school : 19648
 32.บ้านบางเก่า id school : 19649
 33.บ้านป่าเด็ง id school : 19750
 34.บ้านพุตุม id school : 19737
 35.บ้านพุสวรรค์ id school : 19763
 36.บ้านพุหวาย id school : 19662
 37.บ้านพุเข็ม id school : 19746
 38.บ้านมะขามโพรง id school : 19751
 39.บ้านยางชุม id school : 19667
 40.บ้านร่องระกำ id school : 19642
 41.บ้านรางจิก id school : 19654
 42.บ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) id school : 19729
 43.บ้านวังนางนวล id school : 19741
 44.บ้านสระพระ id school : 19676
 45.บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) id school : 19759
 46.บ้านสารเห็ด id school : 19668
 47.บ้านหนองขานาง id school : 19677
 48.บ้านหนองขาม id school : 19663
 49.บ้านหนองคอไก่ id school : 19672
 50.บ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) id school : 19738
 51.บ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) id school : 19684
 52.บ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง) id school : 19673
 53.บ้านหนองน้ำถ่าย id school : 19693
 54.บ้านหนองบ้วย id school : 19691
 55.บ้านหนองปืนแตก id school : 19760
 56.บ้านหนองมะกอก id school : 19753
 57.บ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) id school : 19640
 58.บ้านหนองสะแก id school : 19754
 59.บ้านหนองหงษ์ id school : 19748
 60.บ้านหนองเกตุ id school : 19705
 61.บ้านหนองเขาอ่อน id school : 19669
 62.บ้านหนองเขื่อน id school : 19655
 63.บ้านหนองเตียน id school : 19685
 64.บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) id school : 19643
 65.บ้านหนองแขม id school : 19689
 66.บ้านหนองโรง id school : 19675
 67.บ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) id school : 19736
 68.บ้านหนองไก่เถื่อน id school : 19726
 69.บ้านห้วยกวางจริง id school : 19752
 70.บ้านห้วยปลาดุก id school : 19757
 71.บ้านห้วยไผ่ id school : 19762
 72.บ้านหันตะเภา id school : 19706
 73.บ้านหุบกะพง id school : 19639
 74.บ้านอ่างหิน id school : 19658
 75.บ้านเขากระปุก id school : 19670
 76.บ้านเขากลิ้ง id school : 19747
 77.บ้านเนินทราย id school : 19647
 78.บ้านแม่คะเมย id school : 19745
 79.บ้านแม่ประจันต์ id school : 19704
 80.บ้านแหลมทอง id school : 19723
 81.บ้านโป่งสลอด id school : 19734
 82.บ้านโป่งเกตุ id school : 19671
 83.บ้านโป่งแย้ id school : 19652
 84.บ้านโพรงเข้ id school : 19666
 85.บ้านในดง id school : 19697
 86.บ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) id school : 19725
 87.บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) id school : 19724
 88.บ้านไร่ใหม่พัฒนา id school : 19653
 89.วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) id school : 19720
 90.วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) id school : 19717
 91.วัดช่อม่วง id school : 19732
 92.วัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) id school : 19656
 93.วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) id school : 19722
 94.วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) id school : 19699
 95.วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) id school : 19712
 96.วัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 19680
 97.วัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) id school : 19681
 98.วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) id school : 19716
 99.วัดท่าเหว id school : 19696
 100.วัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) id school : 19727
 101.วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) id school : 19686
 102.วัดม่วงงาม id school : 19711
 103.วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) id school : 19700
 104.วัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) id school : 19719
 105.วัดวังบัว (ศรสายราษฎร์บำรุง) ยุบแล้ว DELETE id school : 19728
 106.วัดวังไคร้ id school : 19702
 107.วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) id school : 19709
 108.วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) id school : 19721
 109.วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) id school : 19708
 110.วัดหนองบัว id school : 19707
 111.วัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) id school : 19660
 112.วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) id school : 19739
 113.วัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) id school : 19730
 114.วัดหว้า id school : 19731
 115.วัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) id school : 19710
 116.วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 id school : 19690
 117.วัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) id school : 19714
 118.วัดเขาปากช่อง id school : 19695
 119.วัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) id school : 19679
 120.วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) id school : 19650
 121.วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) id school : 19713
 122.วัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) id school : 19735
 123.สหกรณ์บำรุงวิทย์ id school : 19692
 124.อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) id school : 19758

Powered By www.thaieducation.net