สพป.สมุทรสงคราม ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1. วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) id school : 19925
 2. วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) ยุบแล้ว DELETE id school : 19904
 3.คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) id school : 19899
 4.จตุวัฏมหาราชานุสรณ์ ยุบแล้ว DELETE id school : 19922
 5.ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ id school : 19924
 6.บ้านคลองบางกก id school : 19861
 7.บ้านคลองสมบูรณ์ id school : 19917
 8.บ้านฉู่ฉี่ id school : 19872
 9.บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) id school : 19920
 10.บ้านต้นลำแพน id school : 19919
 11.บ้านตะวันจาก id school : 19885
 12.บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) id school : 19912
 13.บ้านบางบ่อ id school : 19865
 14.บ้านยายแพง(พิศผ่องประชานุสรณ์) ยุบแล้ว DELETE id school : 19903
 15.บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) ยุบแล้ว DELETE id school : 19891
 16.บ้านลาดใหญ่ id school : 19886
 17.บ้านลาดใหญ่สามัคคี id school : 19880
 18.บ้านเขตเมือง id school : 19884
 19.บ้านแพรกหนามแดง id school : 19918
 20.วัดคลองโคน id school : 19858
 21.วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) id school : 19873
 22.วัดจันทร์เจริญสุข id school : 19874
 23.วัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) ยุบแล้ว DELETE id school : 19911
 24.วัดช่องลม(ธรรมโชติ) id school : 19875
 25.วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) id school : 19923
 26.วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) id school : 19893
 27.วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) id school : 19857
 28.วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) id school : 19895
 29.วัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร) ยุบแล้ว DELETE id school : 19894
 30.วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) id school : 19860
 31.วัดธรรมประสิทธิ์ id school : 19859
 32.วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) id school : 19868
 33.วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) id school : 19862
 34.วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) id school : 19881
 35.วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) id school : 19869
 36.วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) id school : 19867
 37.วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) id school : 19896
 38.วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) id school : 19871
 39.วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) id school : 19890
 40.วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) id school : 19882
 41.วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) id school : 19901
 42.วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) id school : 19908
 43.วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) id school : 19909
 44.วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) id school : 19913
 45.วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) id school : 19902
 46.วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) id school : 19889
 47.วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) id school : 19905
 48.วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) id school : 19877
 49.วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) id school : 19887
 50.วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) id school : 19907
 51.วัดลาดเป้ง id school : 19863
 52.วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) id school : 19926
 53.วัดศรัทธาธรรม id school : 19870
 54.วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) id school : 19866
 55.วัดสวนแก้ว id school : 19883
 56.วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) id school : 19910
 57.วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง id school : 19914
 58.วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) id school : 19915
 59.วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) id school : 19921
 60.วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) id school : 19897
 61.วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) id school : 19906
 62.วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) id school : 19927
 63.วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) id school : 19898
 64.วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) id school : 19928
 65.วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) id school : 19916
 66.วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 id school : 19876
 67.ศาลจ้าวอาม้า id school : 19892
 68.ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) id school : 19900
 69.อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) id school : 19888
 70.อนุบาลสมุทรสงคราม id school : 19879
 71.เมืองสมุทรสงคราม id school : 19878
 72.ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) id school : 19864

Powered By www.thaieducation.net