สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 id school : 20154
 2.นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 id school : 20184
 3.บ้านกกเชียง id school : 20192
 4.บ้านกล้วย id school : 20170
 5.บ้านดงเชือก id school : 20234
 6.บ้านดงเสลา id school : 20193
 7.บ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา id school : 20292
 8.บ้านทับกระดาษ id school : 20148
 9.บ้านทับละคร id school : 20161
 10.บ้านทัพตาแทน id school : 20245
 11.บ้านทัพหลวง id school : 20247
 12.บ้านทุ่งนาตาปิ่น id school : 20142
 13.บ้านทุ่งมะกอก id school : 20194
 14.บ้านทุ่งหนองแก้ว id school : 20253
 15.บ้านทุ่งใหญ่ id school : 20206
 16.บ้านปากดง id school : 20118
 17.บ้านพุน้ำร้อน id school : 20127
 18.บ้านพุบ่องป่าขี id school : 20189
 19.บ้านมาบพะยอม id school : 20277
 20.บ้านรังงาม id school : 20155
 21.บ้านราษฎร์บำรุง ยุบแล้ว DELETE id school : 20255
 22.บ้านละว้าวังควาย id school : 20163
 23.บ้านลาด id school : 20085
 24.บ้านวังน้ำเขียว id school : 20132
 25.บ้านวังยาว id school : 20166
 26.บ้านสระบัวก่ำ id school : 20181
 27.บ้านสระเตย id school : 20237
 28.บ้านหนองกระถิน id school : 20250
 29.บ้านหนองขาม id school : 20260
 30.บ้านหนองจิกยาว id school : 20264
 31.บ้านหนองตาแก้ว id school : 20064
 32.บ้านหนองนา id school : 20108
 33.บ้านหนองบัวทอง id school : 20198
 34.บ้านหนองปลากระดี่ id school : 20151
 35.บ้านหนองผือ id school : 20129
 36.บ้านหนองยาว id school : 20186
 37.บ้านหนองราชวัตร id school : 20271
 38.บ้านหนองสำโรง id school : 20279
 39.บ้านหนองห้าง id school : 20262
 40.บ้านหนองหิน id school : 20112
 41.บ้านหนองอิงพิง id school : 20109
 42.บ้านหนองอุโลก id school : 20172
 43.บ้านหนองแขม id school : 20204
 44.บ้านหนองแหน id school : 20257
 45.บ้านหนองโก id school : 20290
 46.บ้านห้วยหินดำ id school : 20169
 47.บ้านเขาดิน id school : 20077
 48.บ้านแจงงาม id school : 20240
 49.บ้านแหลมสะแก id school : 20069
 50.บ้านโป่งคอม id school : 20128
 51.บ้านใหม่กิโล 8 id school : 20177
 52.บ้านใหม่ไร่อ้อย id school : 20266
 53.บ้านไผ่สีทอง id school : 20195
 54.พัฒนาปากน้ำ id school : 20093
 55.วัดกกตาด id school : 20188
 56.วัดกกเต็น id school : 20191
 57.วัดกร่างสามยอด id school : 20058
 58.วัดกาบบัว id school : 20053
 59.วัดกำมะเชียร id school : 20060
 60.วัดกุ่มโคก id school : 20076
 61.วัดคลองขอม id school : 20211
 62.วัดคอกช้าง id school : 20196
 63.วัดคูเมือง id school : 20072
 64.วัดฉวาก id school : 20114
 65.วัดดงพิกุล ยุบแล้ว DELETE id school : 20100
 66.วัดดอนตาล id school : 20124
 67.วัดดอนประดู่ id school : 20135
 68.วัดดอนสำโรง id school : 20287
 69.วัดดอนไร่ id school : 20226
 70.วัดด่านช้าง id school : 20140
 71.วัดทับผึ้งน้อย id school : 20159
 72.วัดท่าทอง id school : 20087
 73.วัดท่ามะนาว id school : 20103
 74.วัดท่าเตียน id school : 20067
 75.วัดทุ่งกฐิน id school : 20082
 76.วัดทุ่งแฝก id school : 20207
 77.วัดนางบวช id school : 20078
 78.วัดนางพิมพ์ id school : 20208
 79.วัดน้ำพุ id school : 20122
 80.วัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" id school : 20081
 81.วัดบัลลังก์ id school : 20285
 82.วัดบางขวาก id school : 20205
 83.วัดบ้านทึง id school : 20213
 84.วัดบ้านสระ id school : 20199
 85.วัดประชุมสงฆ์ id school : 20088
 86.วัดปากดงท่าศาล id school : 20056
 87.วัดปากน้ำ id school : 20091
 88.วัดป่าสะแก id school : 20095
 89.วัดยางนอน id school : 20098
 90.วัดลาดสิงห์ id school : 20201
 91.วัดลำพันบอง id school : 20268
 92.วัดวังกุลา id school : 20062
 93.วัดวังคัน id school : 20158
 94.วัดวังจิก id school : 20209
 95.วัดวังสำเภาล่ม id school : 20080
 96.วัดวังหว้า id school : 20202
 97.วัดวังหิน id school : 20203
 98.วัดวุ้งสุทธาวาส id school : 20073
 99.วัดสามชุก id school : 20210
 100.วัดสามัคคีธรรม id school : 20269
 101.วัดสามเอก id school : 20065
 102.วัดสุวรรณตะไล id school : 20230
 103.วัดหนองกรด id school : 20063
 104.วัดหนองกระทุ่ม id school : 20105
 105.วัดหนองทราย id school : 20275
 106.วัดหนองผักนาก id school : 20216
 107.วัดหนองสะเดา id school : 20228
 108.วัดหนองสังข์ทอง id school : 20220
 109.วัดหนองเปาะ id school : 20144
 110.วัดหนองโรง id school : 20215
 111.วัดหนองไผ่ id school : 20218
 112.วัดหัวนา id school : 20125
 113.วัดหัวเขา id school : 20120
 114.วัดอู่ตะเภา id school : 20126
 115.วัดเขาพระ id school : 20061
 116.วัดเดิมบาง id school : 20066
 117.วัดเนินมหาเชษฐ id school : 20223
 118.วัดโคกพระ id school : 20242
 119.วัดโคกหม้อ id school : 20197
 120.วัดโป่งแดง id school : 20214
 121.วัดใหม่สระพลอย id school : 20200
 122.วัดไทร id school : 20116
 123.สวนป่าองค์พระ id school : 20130
 124.อนุบาลด่านช้าง id school : 20138
 125.อนุบาลสมเด็จพระวันรัต id school : 20212
 126.อนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) id school : 20282
 127.อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) id school : 20059
 128.ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) id school : 20175

Powered By www.thaieducation.net