สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง id school : 5165
 2.ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) id school : 5128
 3.ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ id school : 5023
 4.ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ id school : 5133
 5.บางพะเนียง id school : 5091
 6.บ้าน ก.ม.7 id school : 5120
 7.บ้านกรอกสะแก id school : 5144
 8.บ้านกระบกเตี้ย id school : 5107
 9.บ้านคลองยายสร้อย id school : 5113
 10.บ้านคลองสอง id school : 5129
 11.บ้านคลองอุดม id school : 5112
 12.บ้านชำขวาง id school : 5049
 13.บ้านท่ากระดาน id school : 5106
 14.บ้านท่ากลอย id school : 5155
 15.บ้านท่าคาน id school : 5158
 16.บ้านท่าซุง id school : 5124
 17.บ้านท่าทองดำ id school : 5111
 18.บ้านท่าม่วง id school : 5093
 19.บ้านท่าเลียบ id school : 5099
 20.บ้านท่าโพธิ์ id school : 5085
 21.บ้านทุ่งส่อหงษา id school : 5103
 22.บ้านทุ่งส่าย id school : 5149
 23.บ้านธรรมรัตน์ใน id school : 5151
 24.บ้านนา id school : 5100
 25.บ้านนาโพธิ์ id school : 5105
 26.บ้านปรือวาย id school : 5050
 27.บ้านปลายคลอง id school : 5034
 28.บ้านม่วงโพรง id school : 5051
 29.บ้านมาบนาดี id school : 5118
 30.บ้านยางแดง id school : 5094
 31.บ้านร่มโพธิ์ทอง id school : 5147
 32.บ้านลาดกระทิง id school : 5123
 33.บ้านวังคู id school : 5115
 34.บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) id school : 5153
 35.บ้านศรีเจริญทอง id school : 5152
 36.บ้านสระไม้แดง id school : 5096
 37.บ้านสุ่งเจริญ id school : 5108
 38.บ้านหนองกลางดง id school : 5054
 39.บ้านหนองขาหยั่ง id school : 5150
 40.บ้านหนองคอก id school : 5145
 41.บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ id school : 5139
 42.บ้านหนองประโยชน์ id school : 5159
 43.บ้านหนองปรือกันยาง id school : 5157
 44.บ้านหนองปลาซิว id school : 5154
 45.บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง id school : 5136
 46.บ้านหนองยาง id school : 5095
 47.บ้านหนองสทิต id school : 5142
 48.บ้านหนองสองห้อง id school : 5067
 49.บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) id school : 5066
 50.บ้านหนองเหียง id school : 5055
 51.บ้านหนองแสง id school : 5059
 52.บ้านหนองใหญ่ id school : 5114
 53.บ้านห้วยตะปอก id school : 5146
 54.บ้านห้วยน้ำใส id school : 5097
 55.บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) id school : 5045
 56.บ้านห้วยหิน(พนมสารคาม) id school : 5122
 57.บ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) id school : 5053
 58.บ้านหินแร่ id school : 5102
 59.บ้านอ่างตะแบก id school : 5116
 60.บ้านอ่างทอง id school : 5092
 61.บ้านอ่างเตย id school : 5160
 62.บ้านอ่างเสือดำ id school : 5163
 63.บ้านเขาสะท้อน id school : 5140
 64.บ้านเขาหินซ้อน id school : 5068
 65.บ้านเทพประทาน id school : 5148
 66.บ้านเนินไร่ id school : 5125
 67.บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง id school : 5121
 68.บ้านแหลมตะคร้อ id school : 5042
 69.บ้านโคกตะเคียนงาม id school : 5117
 70.บ้านโป่งตาสา id school : 5110
 71.บ้านโป่งเจริญ id school : 5101
 72.บ้านโปร่งเกตุ id school : 5109
 73.บ้านไร่ดอน id school : 5047
 74.วัดกกสับ id school : 5028
 75.วัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) id school : 5164
 76.วัดคลองเขื่อน id school : 5167
 77.วัดคูมอญ id school : 5040
 78.วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) id school : 5086
 79.วัดชายเคืองวนาราม id school : 5044
 80.วัดชำป่างาม id school : 5104
 81.วัดดงยาง id school : 5080
 82.วัดดอนขี้เหล็ก id school : 5048
 83.วัดดอนทอง id school : 5061
 84.วัดดอนท่านา id school : 5090
 85.วัดต้นตาล id school : 5073
 86.วัดทางข้ามน้อย id school : 5039
 87.วัดท่าลาดเหนือ id school : 5062
 88.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) id school : 5070
 89.วัดทุ่งยายชี id school : 5156
 90.วัดธารพูด id school : 5064
 91.วัดนาน้อย id school : 5046
 92.วัดนาเหล่าบก id school : 5071
 93.วัดบางกระดาน id school : 5026
 94.วัดบางกระเจ็ด id school : 5024
 95.วัดบางคา id school : 5088
 96.วัดบางตลาด id school : 5169
 97.วัดบางโรง id school : 5170
 98.วัดบ้านกล้วย id school : 5168
 99.วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) id school : 5078
 100.วัดบึงกระจับ id school : 5075
 101.วัดปากน้ำโจ้โล้ id school : 5029
 102.วัดพงษาราม id school : 5041
 103.วัดลาดบัวขาว id school : 5037
 104.วัดลำมหาชัย id school : 5057
 105.วัดวังกะจะ id school : 5132
 106.วัดวังเย็น id school : 5134
 107.วัดศรีสุตาราม id school : 5035
 108.วัดสนามช้าง id school : 5032
 109.วัดสระสองตอน id school : 5076
 110.วัดสะแกงาม id school : 5084
 111.วัดสามร่ม id school : 5171
 112.วัดสามแยก id school : 5025
 113.วัดสาวชะโงก id school : 5030
 114.วัดหนองบัว id school : 5081
 115.วัดหนองปรือ ยุบแล้ว DELETE id school : 5058
 116.วัดหนองปาตอง id school : 5074
 117.วัดหนองเค็ด id school : 5063
 118.วัดหนองเสือ id school : 5043
 119.วัดหนองแหน id school : 5079
 120.วัดหนองไม้แก่น id school : 5137
 121.วัดหัวกระสังข์ id school : 5065
 122.วัดหัวสวน id school : 5033
 123.วัดหัวสำโรง id school : 5141
 124.วัดหัวไทร id school : 5038
 125.วัดหินดาษ id school : 5083
 126.วัดอ่าวช้างไล่ id school : 5143
 127.วัดเกาะแก้วเวฬุวัน id school : 5082
 128.วัดเทพพนาราม id school : 5161
 129.วัดเสม็ดเหนือ id school : 5036
 130.วัดเสม็ดใต้ id school : 5031
 131.วัดแปลงยาว id school : 5127
 132.วัดแสนภุมราวาส id school : 5087
 133.วัดแหลมเขาจันทร์ id school : 5052
 134.วัดแหลมไผ่ศรี id school : 5072
 135.วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ id school : 5138
 136.วัดโคกหัวข้าว id school : 5060
 137.วัดใหม่บางคล้า id school : 5027
 138.วัดไผ่ขวาง ยุบแล้ว DELETE id school : 5089
 139.วัดไผ่แก้ว id school : 5126
 140.สวนป่าอุปถัมภ์ id school : 5119
 141.สว่างศรัทธาธรรมสถาน id school : 5056
 142.สียัดพัฒนา id school : 5162
 143.สุวรรณคีรี id school : 5077
 144.หนองปรือประชาสรรค์ id school : 5135
 145.โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ id school : 5166
 146.ไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) id school : 5098
 147.ไทรทองอุปถัมภ์ id school : 5131
 148.ไพบูลย์ประชานุกูล id school : 5069
 149.ไม้แก้วประชานุเคราะห์ id school : 5130

Powered By www.thaieducation.net